« 5Moj 5:30 5 Księga Mojżeszowa 5:31 5Moj 5:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ty stój tu zemną, a opowiem tobie wszystkie przykazania moje, i Ceremonie, i sądy: których ich uczyć będziesz, aby je czynili w ziemi, którą im dam w osiadłość.
2.GDAŃSKA.1881A ty tu zostań przy mnie, i opowiem tobie wszystkie przykazania, i ustawy, i sądy, których ich nauczać będziesz, aby je czynili w ziemi, którą Ja im dawam, aby ją posiedli.
3.GDAŃSKA.2017A ty zostań tu przy mnie, a powiem ci wszystkie przykazania, nakazy i prawa, których będziesz ich nauczał, aby je wypełniali w ziemi, którą daję im w posiadanie.
4.CYLKOW(5:28) Ty zaś zostań tu przy Mnie, a powiem ci wszystkie przykazania i ustawy i prawa, których ich nauczać będziesz, aby je spełniali na ziemi, którą oddaję im w posiadanie!"
5.KRUSZYŃSKILecz ty pozostań tutaj ze mną, przedstawię ci wszystkie przykazania, prawa i ustawy, których nauczysz ich, aby wypełniali na ziemi, jaką dałem im na posiadanie. (29)
6.MIESES(5:28) Ty zaś [sam] stój tu przy Mnie, a Ja wygłoszę tobie wszystkie przykazania, przepisy i zasady prawne, których [będziesz] ich nauczał, ażeby je wykonywali w Kraju, który Ja oddaję im – dla nabycia go na dziedziczną własność”. ,
7.TYSIĄCL.WYD5A ty zostań tutaj ze Mną. Oznajmię ci wszystkie moje polecenia, prawa i nakazy, jakich masz ich nauczyć, aby je wypełniali na ziemi, którą Ja im daję na własność.
8.BRYTYJKALecz ty pozostań tu ze mną, a powiem ci wszystkie przykazania, ustawy i prawa, których będziesz ich nauczał, i będą je pełnili w ziemi, którą im dam w posiadanie.
9.POZNAŃSKATy zaś pozostań tu przy mnie, a podam ci wszystkie przykazania, prawa i nakazy, których masz ich nauczyć, by je wypełniali w kraju, który daję im w posiadanie.
10.WARSZ.PRASKATy sam zaś zostań ze Mną, a Ja przekażę ci wszystkie moje polecenia, prawa i nakazy, które im ogłosisz, żeby ich przestrzegali w kraju danym im na własność.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:28) Zaś ty zostań tu przy Mnie, a powiem ci wszystkie przykazania, zasady prawne i wyroki, których ich będziesz nauczał, by je spełniali na ziemi, którą im oddaję w posiadanie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTy jednak zostań tu ze Mną. Podam ci wszystkie przykazania, ustawy oraz prawa, których będziesz ich nauczał po to, by stosowali je w ziemi, którą Ja oddam im w posiadanie.