« DzA 15:41 Dzieje Apostolskie 16:1 DzA 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRzyszedł lepak do Derbenu i Listry a oto uczeń niektóry był tam, imieniem Tymotheusz, syn niewiasty (niektórej) Judowki wiernej, a ojca Greka.
2.WUJEK.1923I przyszedł do Derby i do Listry A oto był tam uczeń niektóry, imieniem Tymotheusz, syn niewiasty Żydówki wiernéj z ojca poganina.
3.RAKOW.NTA przyszedł do Derben i do Listry; a oto uczeń niektóry był tam imieniem Tymotheusz, syn niewiasty niektórej Żydówki wiernej, a Ojca Greka.
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł do Derby i do Listry; a oto tam był uczeń niektóry, imieniem Tymoteusz, syn niektórej niewiasty Żydówki wiernej a ojca Greka.
5.GDAŃSKA.2017Przybył do Derbe i Listry. A oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn pewnej Żydówki, która uwierzyła, ojca natomiast Greka.
6.JACZEWSKIPrzybył Paweł do Derben i Listry. W tem ostatniem mieście był niejaki uczeń, imieniem Tymoteusz, syn matki Chrześcianki, pochodzącej z żydów, i ojca poganina.
7.SZCZEPAŃSKII przybył do Derby i do Lystry. A oto był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn nawróconej niewiasty żydówki, z ojca Hellena.
8.MARIAWICII przyszedł do Derben i do Listr. A oto był tam jeden uczeń, imieniem Tymoteusz, syn niewiasty Żydówki wiernej, ale z ojca poganina.
9.DĄBR.WUL.1973I przybył do Derbe i do Lystry. A był tam uczeń pewien, imieniem Tymoteusz, syn nawróconej niewiasty, Żydówki, i ojca poganina.
10.DĄBR.GR.1961Przybył także do Derbe i do Lystry. A był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn nawróconej niewiasty, Żydówki i ojca Greka.
11.TYSIĄCL.WYD5Przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka.
12.BRYTYJKADotarł też do Derbe i do Listry. A był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca, i ojca Greka.
13.POZNAŃSKAPrzybył (Paweł) do Derbe i Lystry, gdzie żył uczeń imieniem Tymoteusz, syn nawróconej Żydówki, którego ojcem był Grek.
14.WARSZ.PRASKAA gdy poprzez Derbe przybył także do Listry, spotkał tam pewnego ucznia imieniem Tymoteusz, którego matka była Żydówką nawróconą na chrześcijaństwo, a ojciec – Grekiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyszedł także do Debre i do Listry. A oto był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn pewnej godnej zaufania niewiasty Żydówki, a ojca Greka;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW trakcie podróży Paweł dotarł też do Derbe i Listry. Mieszkał tam pewien uczeń o imieniu Tymoteusz. Był on synem wierzącej Żydówki, a jego ojciec był Grekiem.
17.TOR.PRZ.I przyszedł do Derbe i do Listry; a oto był tam pewien uczeń, o imieniu Tymoteusz, syn pewnej wierzącej żydowskiej kobiety i ojca Greka,