« DzA 16:12 Dzieje Apostolskie 16:13 DzA 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wdzień sobotny wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykła była modlitwa bywać, i siedząc mówiliśmy schodzącym się niewiastam.
2.WUJEK.1923A w dzień sobotni wyszliśmy z bramy nad rzekę, gdzie się zdało, aby bywała modlitwa, i usiadłszy, mówiliśmy do niewiast, które się były zeszły.
3.RAKOW.NTA w dzień Szabatni wyszliśmy z miasta podle rzeki, gdzie zwykła modlitwa bywać; i usiadszy mówiliśmy do onych, które się były zeszły, niewiast.
4.GDAŃSKA.1881A w dzień sabatu wyszliśmy przed miasto nad rzekę, gdzie zwykły bywać modlitwy, a usiadłszy mówiliśmy do niewiast, które się tam były zeszły.
5.GDAŃSKA.2017A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły.
6.JACZEWSKIDnia sobotniego wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie się zbierano na modlitwę i tam zasiadłszy, poczęliśmy rozmawiać z kobietami, które tam były.
7.SZCZEPAŃSKIA w dzień szabatu wyszliśmy przed bramę, tuż przy rzece, gdzie - jak mniemaliśmy - była bóżnica. Tam usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły.
8.MARIAWICIA w dzień Sobotni wyszliśmy z bramy nad rzekę, gdzie się nam zdawało, że było miejsce modlitwy, i usiadłszy mówiliśmy do niewiast, które się były zeszły.
9.DĄBR.WUL.1973A w dzień szabatu wyszliśmy poza bramę, nad rzekę, gdzie — jak sądziliśmy — odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zebrały.
10.DĄBR.GR.1961A w dzień szabatu wyszliśmy poza bramę, nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zebrały.
11.TYSIĄCL.WYD5W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.
12.BRYTYJKAA w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły.
13.POZNAŃSKAW dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać z kobietami, które się tam zeszły.
14.WARSZ.PRASKAW szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak nam się zdawało – zbierano się na modlitwę. Usiadłszy tam poczęliśmy rozmawiać z kobietami, które właśnie nadeszły.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz w okresie szabatów wychodziliśmy na zewnątrz miasta od strony rzeki, gdzie mieliśmy w zwyczaju być na modlitwie, i siedząc, mówiliśmy zgromadzonym kobietom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę. Spodziewaliśmy się, że tam jest miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi kobietami.
17.TOR.PRZ.A w dzień sabatu wyszliśmy poza miasto nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy odbywały się modlitwy, i gdy usiedliśmy, przemówiliśmy do kobiet, które się zeszły.