« DzA 16:15 Dzieje Apostolskie 16:16 DzA 16:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stało się lepak gdyśmy szli do modlitwy, niewolnica niejaka mająca ducha wieszczego, zabieżała nam, która pożytek wielki działała panom swym wróżąc.
2.WUJEK.1923I przydało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż dziewka niektóra, co miała ducha Python, potkała się z nami, która zysk wielki panom swym czyniła, wieszcząc.
3.RAKOW.NTI sstało się gdyśmy szli na modlitwę, iż dziewka niektóra co miała ducha wieszczego, zabieżała nam, która urobek wielki czyniła Panom swym, wróżąc.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdyśmy szli na modlitwę, iż niektóra dzieweczka, co miała ducha wieszczego, zabieżała nam, a ta wielki zysk panom swoim przynosiła, wróżąc.
5.GDAŃSKA.2017I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom.
6.JACZEWSKIStało się jednego razu, gdyśmy szli na modlitwę, że zaszła nam drogę niejaka służąca, opętana przez złego ducha, która z wróżbiarstwa wielkie zyski swym panom dawała.
7.SZCZEPAŃSKIA gdyśmy szli do bóżnicy, zdarzyło się, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, mająca ducha wieszczbiarstwa w sobie, która wróżbiarstwem wielki dochód przynosiła panom swoim.
8.MARIAWICII stało się, gdyśmy szli na modlitwę, że się z nami spotkała niejaka dziewczyna, która miała ducha wieszczego, która wieszcząc wielki zysk przynosiła panom swoim.
9.DĄBR.WUL.1973A zdarzyło się, gdyśmy szli na modlitwę, że wyszło przeciw nam dziewczę pewne mające ducha wieszczego, które przez wróżby przynosiło wielki zysk panom swoim.
10.DĄBR.GR.1961A zdarzyło się, kiedyśmy szli na modlitwę, że wyszło naprzeciw nam pewne dziewczę mające ducha wieszczego, które przez wróżby przynosiło wielki zysk swoim panom.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy szliśmy na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha wieszczego. Przynosiła ona duży dochód swym panom.
12.BRYTYJKAA gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim.
13.POZNAŃSKAGdy potem udawaliśmy się na modlitwę, zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i dzięki wróżbom przynosiła duże dochody swoim właścicielom.
14.WARSZ.PRASKAGdy szliśmy na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica. Była ona opętana przez ducha, który sprawiał, że mogła przepowiadać przyszłość, przez co przynosiła duże dochody swoim panom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zdarzyło się, gdy szliśmy na modlitwę, że wyszła nam naprzeciw pewna dziewczyna, mająca ducha pytona, która przepowiadając, przynosiła wielki zarobek swoim panom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom.
17.TOR.PRZ.2023I stało się, gdy szliśmy na miejsce modlitwy, że wyszła nam naprzeciw pewna służąca, mająca ducha wieszczego, która wieszcząc, przynosiła wielki zysk swoim panom.