« DzA 16:2 Dzieje Apostolskie 16:3 DzA 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tego to chciał Paweł (aby) znim szedł, a wziąwszy obrzezał ji dla Judów, którzy byli na miejscach onych, wiedzieli bo wszyscy ojca jego Greka być.
2.WUJEK.1923Tego chciał Paweł, aby z nim szedł: i wziąwszy obrzezał go dla Żydów, którzy na onych miejscach byli; bo wszyscy wiedzieli, że ojciec jego był poganinem.
3.RAKOW.NTTego chciał Paweł aby z nim wyszedł; i wziąwszy obrzezał go dla Żydów, którzy byli na miejscach onych; Znali bowiem wszyscy Ojca jego, że Grekiem był.
4.GDAŃSKA.1881Chciał tedy Paweł, aby ten z nim szedł, którego wziąwszy, obrzezał dla Żydów, którzy byli na onych miejscach; bo wszyscy wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
5.GDAŃSKA.2017Paweł chciał go zabrać ze sobą, więc obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
6.JACZEWSKIPaweł przeto przybrał go sobie za towarzysza podróży, ale przedtem z powodu żydów, którzy tam przebywali, a którzy wiedzieli, że on młodzieniec jest synem poganina, dopełnił na nim obrzędu obrzezania.
7.SZCZEPAŃSKIdlatego Paweł chciał, by z nim podróżował: toteż wziął go i obrzezał ze względu na Żydów, którzy w owych miejscach przebywali; wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Hellenem.
8.MARIAWICITego też chciał Paweł, aby z nim chodził, i wziąwszy go, obrzezał go ze względu na Żydów, którzy byli w onych miejscach, albowiem wiedzieli to wszyscy, że ojciec jego był poganinem.
9.DĄBR.WUL.1973Paweł zamierzał zabrać go z sobą w podróż, a ze względu na Żydów, którzy na tych miejscach mieszkali, poddał go obrzezaniu. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był poganinem.
10.DĄBR.GR.1961Paweł chciał, aby udał się z nim w podróż i biorąc go poddał obrzezaniu ze względu na Żydów, którzy na tych ziemiach mieszkali. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł postanowił zabrać go ze sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
12.BRYTYJKAPaweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach; wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
13.POZNAŃSKAPaweł chciał, aby udał się razem z nim w drogę. I obrzezał go ze względu na Żydów mieszkających w tych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
14.WARSZ.PRASKAPaweł postanowił zabrać go ze sobą w podróż. Obrzezał go jednak przed tym ze względu na Żydów zamieszkałych w tamtych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego Paweł zachęcał, by poszedł razem z nim; wziął go, po czym obrzezał z powodu Żydów, co byli w tamtych miejscach, gdyż wszyscy wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł postanowił zabrać go z sobą, dlatego wziął go i obrzezał. Uczynił to ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych okolicach, wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojcem był Grek.
17.TOR.PRZ.Paweł chciał, aby ten razem z nim szedł, wziął go więc i obrzezał ze względu na Żydów, będących w tych miejscach; bo wszyscy wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem.