« DzA 16:32 Dzieje Apostolskie 16:33 DzA 16:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (on) wziąwszy je w onejże godzinie nocy, omył rany ich. I ponurzon sam i wszytcy jego natychmiast.
2.WUJEK.1923A wziąwszy je onéjże godziny w nocy, omył rany ich, i był ochrzczony sam i wszystek dom jego natychmiast.
3.RAKOW.NTI wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył z onych razów; i ponurzony był sam, i jego domownicy wszyscy natychmiast.
4.GDAŃSKA.1881A wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz, on i wszyscy domownicy jego.
5.GDAŃSKA.2017Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, on i wszyscy jego domownicy.
6.JACZEWSKINadzorca bezwłocznie obmył rany Apostolskie, przyjął chrzest, a za jego przykładem toż samo uczynił cały dom jego;
7.SZCZEPAŃSKIWziął ich tedy tejże godziny w nocy, obmył ich rany i zaraz przyjął chrzest sam i wszyscy jego domownicy.
8.MARIAWICIA on wziąwszy ich onejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz, on sam i wszystek dom jego.
9.DĄBR.WUL.1973A wziął ich tejże godziny nocy, obmył ich rany i natychmiast przyjął chrzest sam i cały dom jego.
10.DĄBR.GR.1961A wziął ich w nocy tejże godziny, obmył ich rany i natychmiast przyjął chrzest sam i cały dom jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.
12.BRYTYJKATejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy.
13.POZNAŃSKAjeszcze bowiem tej nocy zabrał ich do siebie, obmył rany, zaraz też przyjął chrzest ze wszystkimi domownikami.
14.WARSZ.PRASKAA on tej samej godziny jeszcze wziął ich w nocy do siebie, opatrzył im rany i przyjął chrzest z całym swoim domem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wziął ich do siebie owej godziny nocy, obmył z powodu ran i zaraz dał się ochrzcić; on i wszyscy jego domownicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy stróż wziął ich, o tej godzinie, w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić, zarówno on sam, jak i wszyscy jego domownicy.
17.TOR.PRZ.I przyjął ich w tej godzinie, w nocy, obmył ich rany po razach i natychmiast został ochrzczony, on i wszyscy jego domownicy .