« DzA 16:33 Dzieje Apostolskie 16:34 DzA 16:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A w wiodszy je do domu swego, postawił przed nie stół, i rozradował się ze wszem domem uwierzywszy Bogu.
2.WUJEK.1923A wprowadziwszy je do domu swego, nagotował im stół i radował się ze wszystkim domem swym, uwierzywszy Bogu.
3.RAKOW.NTA zaprowadziwszy je do domu swego, nagotował im stół, i radował się ze wszytkim domem, iż był uwierzył Bogu.
4.GDAŃSKA.1881A wprowadziwszy je do domu swego, nagotował im stół i weselił się ze wszystkim domem swoim, uwierzywszy Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem.
6.JACZEWSKIwprowadził następnie Apostołów do swego mieszkania, zasadził ich do stołu, i radował się, i on sam, i cały dom jego, iż uwierzył w Boga.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy ich zaprowadził do domu swego, zastawił im stół i radował się ze wszystkim domem swoim, że uwierzył w Boga.
8.MARIAWICIA gdy ich przywiódł do domu swego, nagotował im stół i radował się ze wszystkim domem swoim, uwierzywszy w Boga.
9.DĄBR.WUL.1973I gdy ich wprowadził do domu swego, zastawił im stół i weselił się z całym domem swoim, że uwierzył Bogu.
10.DĄBR.GR.1961I gdy wprowadził ich do domu swego, zastawił im stół i weselił się z całym swoim domem, że uwierzył w Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.
12.BRYTYJKAI wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga.
13.POZNAŃSKAWprowadziwszy ich do domu, zastawił stół i radował się ze wszystkimi domownikami, że uwierzył w Boga.
14.WARSZ.PRASKAPotem wprowadził ich do swego mieszkania, posadził przy obficie zastawionym stole i razem z całym swoim domem radował się bardzo, że uwierzył Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także zaprowadził ich do siedziby, podał im jedzenie i uwierzywszy Bogu, rozweselił się z całym domem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu.
17.TOR.PRZ.Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił im stół i weselił się z całym swoim domem, że uwierzył Bogu.