« DzA 16:35 Dzieje Apostolskie 16:36 DzA 16:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nakazał ciemniczny stróż słowa te do Pawła, iż przysłali urzędnicy abyście wypuszczeni byli; teraz przeto wyszedszy, idźcie w pokoju.
2.WUJEK.1923I opowiedział to słowa stróż ciemnice Pawłowi: Iż urząd posłał, abyście byli wypuszczeni, teraz tedy wyszedłszy, idźcie w pokoju.
3.RAKOW.NTI opowiedział stróż ciemnice słowa te Pawłowi, iż posłali Przełożeni, abyście byli wypuszczeni: teraz tedy wyszedszy, idźcie w pokoju.
4.GDAŃSKA.1881I oznajmił stróż więzienia te słowa Pawłowi, iż hetmani posłali, abyście byli wypuszczeni: teraz tedy wyszedłszy, idźcie w pokoju.
5.GDAŃSKA.2017I strażnik więzienia oznajmił Pawłowi: Pretorzy przysłali polecenie, żeby was wypuścić. Teraz więc wyjdźcie i idźcie w pokoju.
6.JACZEWSKINadzorca zawiadomił o tem Pawła i jemu i Sylasowi oznajmił, że są wolni i mogą iść w pokoju, gdzie im się podoba.
7.SZCZEPAŃSKII zwiastował Pawłowi stróż więzienia te słowa, iż urzędnicy przysłali rozkaz, aby was wypuścić. Teraz więc wyjdźcie i odejdźcie w pokoju.
8.MARIAWICITedy opowiedział on stróż ciemnicy te słowa Pawłowi: Że urząd posłał, abyście byli wypuszczeni, – a tak teraz wyszedłszy, idźcie w pokoju.
9.DĄBR.WUL.1973I oznajmił strażnik więzienia Pawłowi o tym, że urzędnicy przysłali, aby was wypuścić. Teraz przeto wyjdźcie i odejdźcie w pokoju.
10.DĄBR.GR.1961Strażnik więzienia oznajmił te słowa Pawłowi: Pretorowie przysłali, aby was wypuścić. Teraz przeto wyjdźcie i odejdźcie w pokoju.
11.TYSIĄCL.WYD5Strażnik więzienia oznajmił Pawłowi ten rozkaz: Pretorzy przysłali, aby was wypuścić.
12.BRYTYJKAStróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi: Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni; przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju.
13.POZNAŃSKAWiadomość tę przekazał strażnik Pawłowi: "Strategowie nakazali was uwolnić, wyjdźcie więc teraz i idźcie w pokoju".
14.WARSZ.PRASKAStrażnik więzienia natychmiast oznajmił ten rozkaz Pawłowi, mówiąc: Pretorzy przysłali polecenie, żeby was wypuścić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś strażnik oznajmił te słowa wobec Pawła: Urzędnicy wysłali, abyście zostali odprawieni; zatem teraz wyjdźcie oraz idźcie w pokoju.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStróż więzienny przekazał Pawłowi: Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Teraz zatem wyjdźcie i idźcie w pokoju.
17.TOR.PRZ.Stróż więzienia z kolei oznajmił te słowa Pawłowi: Sprawujący władzę przysłali ludzi , abyście zostali zwolnieni; teraz więc wyjdźcie i idźcie w pokoju.