« DzA 16:3 Dzieje Apostolskie 16:4 DzA 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy przechadzali miasta, podawali im strzec wyroki postanowione od apostołów i starszych co w Jeruzalemie.
2.WUJEK.1923A gdy chodzili po mieściech, podawali im ku chowaniu nauki, które były postanowione od Apostołów i starszych, którzy byli w Jeruzalem.
3.RAKOW.NTA gdy przechadzali miasta, podawali im ku strzeżeniu ustawy, które były uchwalone od Apostołów i Starszych, którzy byli w Jeruzalem.
4.GDAŃSKA.1881A gdy chodzili po miastach, podawali im ku chowaniu ustawy, które były postanowione od Apostołów i starszych, którzy byli w Jeruzalemie.
5.GDAŃSKA.2017A gdy chodzili po miastach, przekazywali im nakazy ustanowione przez apostołów i starszych w Jerozolimie, których mieli przestrzegać.
6.JACZEWSKIPaweł z tym uczniem obchodząc miasta, zalecał wszystkim, aby zachowywali prawa postanowione przez Apostołów i starszyznę Jerozolimską.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy chodzili po miastach, zalecali im przestrzeganie przepisów, wydanych przez Apostołów i starszych z Jerozolimy.
8.MARIAWICIA gdy chodzili po miastach, przykazywali im, aby strzegli nauk, które były postanowione od Apostołów i Starszych, którzy byli w Jeruzalem.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy chodzili po miastach, zalecali im zachowywanie ustaw uchwalonych przez Apostołów i starszych w Jerozolimie.
10.DĄBR.GR.1961A gdy przechodzili przez miasta, zalecali (braciom) zachowywać postanowienia, które powzięli Apostołowie i starsi w Jerozolimie.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez Apostołów i starszych w Jerozolimie.
12.BRYTYJKAA gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali.
13.POZNAŃSKAPrzechodząc przez miasta nakazywali im przestrzegać uchwał powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
14.WARSZ.PRASKAKiedy zaś przechodzili przez różne miasta, nakazywali ich mieszkańcom przestrzegać uchwał ogłoszonych przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy przechodzili różne miasta, przekazywali im, aby strzec nauki ustanowionej przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWędrując z miasta do miasta, mówili im o potrzebie przestrzegania postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
17.TOR.PRZ.A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im do przestrzegania postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie.