« 2Kor 11:33 2 List do Koryntian 12:1 2Kor 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:4) Chwalić się mnie iście niepotrzeba. Lecz przyjdę do widzenia i objawienia pańskiego.
2.WUJEK.1923Jeźli się chwalić potrzeba, (nie pożytecznoć w prawdzie), przyjdę do widzenia i objawienia Pańskiego.
3.RAKOW.NTPrzechwalać się iście mi nie jest pożyteczno. Abowiem przyjdę do widzenia i objawienia Pańskich.
4.GDAŃSKA.1881Wprawdzieć mi się chlubić nie jest pożyteczno: jednak przyjdę do widzenia i objawienia Pańskiego.
5.GDAŃSKA.2017Wprawdzie nie jest dla mnie pożyteczne chlubić się, to jednak przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
6.JACZEWSKINie wypada mi się chwalić, ale, jeżeli już mam co powiedzieć na swą pochwałę, to opowiem widzenie, jakie miałem, i jak mi się Pan objawił.
7.SYMONJeśli się już chlubić muszę (nie pożytecznoć to wprawdzie), przejdę do tego, jakie widzenia i objawienia miałem od Pana.
8.MARIAWICIJeśli się trzeba chwalić, – wprawdzie nie jest rzecz pożyteczna, – tedy przystąpię do widzeń i objawień Pańskich.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli chełpić się wypada (choć nie jest to rzecz pożyteczna), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli chełpić się wypada (choć nie jest to rzecz pożyteczna), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli trzeba się chlubić - choć co prawda nie wypada - przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
12.BRYTYJKAMuszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku; toteż przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
13.POZNAŃSKAA skoro trzeba się chlubić - chociaż nie wypada - przejdę do wizji i objawień Pana.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro nie jest pożyteczne by się chlubić, przejdę do widzeń oraz objawień Pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWidzę, że trzeba się szczycić, choć to niepożyteczne. Przejdę więc do widzeń i objawień Pana.
17.TOR.PRZ.Chlubić się zatem nie jest dla mnie pożyteczne; przejdę bowiem do widzeń i objawień Pana.