« 2Kor 12:13 2 List do Koryntian 12:14 2Kor 12:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:17) Oto (już) trzeci kroć gotowem przyść do was, a lenistwem nie obciążę was. Bo nieszukam waszego, ale was. Gdyż niepowinne dzieci rodzicom skarbić, ale rodzicy dzieciom.
2.WUJEK.1923Oto trzeci ten raz jestem gotów przyjść do was, a nie będę wam ciężki; albowiem nie szukam, co waszego jest, ale was; bo nie synowie mają rodzicom skarbić, ale rodzicy synom.
3.RAKOW.NTOto, trzeci raz to pogotowiu jestem przyść do was, a nie obciążę was próżnując. Abowiem nie szukam waszych rzeczy, ale was. Bo nie mają dziatki rodzicom skarbić, ale rodzicy dziatkom.
4.GDAŃSKA.1881Oto trzeci raz jestem gotów przyjść do was, a nie obciążę was próżnując; albowiem nie szukam tego, co jest waszego, ale w was samych; boć nie dziatki mają rodzicom skarbić, ale rodzice dziatkom.
5.GDAŃSKA.2017Oto po raz trzeci jestem gotów przybyć do was i nie będę dla was ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych, ponieważ nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, ale rodzice dzieciom.
6.JACZEWSKIOto już po raz trzeci zamierzam przyjść do was, ale ciężarem dla was nie będę: nie waszego ja bowiem mienia, ale was pożądam: bo nie dzieci dla rodziców, ale rodzice dla dzieci majątek gromadzić winni.
7.SYMONOtom ja gotów, aby po raz trzeci przybyć do was: a nie obciążę was: nie szukam bowiem, co jest waszego, ale was. Bo nie dzieci mają rodzicom zbierać, ale rodzice dzieciom.
8.MARIAWICIOto już po raz trzeci jestem gotów przyjść do was, a nie będę dla was ciężarem. Albowiem nie szukam waszych rzeczy, ale was; boć nie synowie powinni skarbić dla rodziców, ale rodzice dla synów.
9.DĄBR.WUL.1973Oto po raz trzeci gotów jestem przybyć do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Bo nie dzieci zbierać mają dla rodziców, ale rodzice dla dzieci.
10.DĄBR.GR.1961Oto po raz trzeci gotów jestem przybyć do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was. Bo nie dzieci zbierać mają dla rodziców, ale rodzice dla dzieci.
11.TYSIĄCL.WYD5Oto po raz trzeci zamierzam do was przybyć, a nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice dzieciom.
12.BRYTYJKAOto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem; nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych; bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci.
13.POZNAŃSKAOto jestem gotowy po raz trzeci przybyć do was i nie będę dla was ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, lecz was samych. Nie dzieci rodzicom powinny gromadzić skarby, lecz rodzice dzieciom.
14.WARSZ.PRASKAOto po raz trzeci zamierzam do was przybyć, a nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom winny gromadzić majętności, lecz rodzice dzieciom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto mam do was przyjść trzeci raz i nie będę się naprzykrzał, gdyż nie szukam waszych rzeczy ale was; bo nie dzieci winny gromadzić dla rodziców, ale rodzice dla dzieci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto po raz trzeci wybieram się do was. Nie, nie będę ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. To nie dzieci powinny gromadzić środki dla rodziców, ale rodzice dla dzieci.
17.TOR.PRZ.Oto po raz trzeci jestem gotowy przyjść do was i nie będę wam ciężarem; albowiem nie szukam tego, co wasze, ale was samych; nie dzieci bowiem winny gromadzić zapasy dla rodziców, ale rodzice dla dzieci.