« 2Kor 12:14 2 List do Koryntian 12:15 2Kor 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:18) Ja lepak rad nałożę i siebie wynałożę za dusze wasze. Choć też obficiej was miłując, mniej bywam miłowan.
2.WUJEK.1923A ja bardzo rad nałożę i nadzwyż się wydam sam za dusze wasze, aczkolwiek więcéj was miłując, mniéj jestem miłowan.
3.RAKOW.NTA ja barzo rad nałożę, i wyłożon będę za dusze wasze; Aczkolwiek barzo obficie was miłując, mniej bywam miłowan;
4.GDAŃSKA.1881Lecz ja bardzo rad nakład uczynię i samego siebie wynałożę za duszę waszę, aczkolwiek bardzo was miłując, mniej bywam od was miłowany.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja bardzo chętnie poniosę wydatki i samego siebie wydam za wasze dusze, chociaż im bardziej was miłuję, tym mniej jestem przez was miłowany.
6.JACZEWSKIJa najchętniej za dusze wasze gotów jestem oddać i to, co mam i to, co mieć mogę: chociaż im więcej was miłuję, tem mniej miłości od was doznaję.
7.SYMONA ja rad łożyć będę, i jeszcze siebie samego nadłożę za dusze wasze: chociaż im więcej ja was miłuję, tem mniej wy mię miłujecie.
8.MARIAWICII ja też z wielką chęcią wydam wszystko, co mam, i samego siebie nadłożę za dusze wasze, chociaż miłując was bardzo, mało jestem od was miłowany.
9.DĄBR.WUL.1973A ja jak najchętniej łożyć będę i nadto siebie samego wydam za dusze wasze, chociaż im więcej was miłuję, tym mniej wy mnie miłujecie.
10.DĄBR.GR.1961A ja jak najchętniej poniosę ten ciężar i (nadto) siebie samego wydam za dusze wasze, (chociaż) im więcej was miłuję, tym mniej wy mnie miłujecie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany?
12.BRYTYJKAJa zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany?
13.POZNAŃSKAJa najchętniej wydam wszystko, a nawet siebie samego za wasze dusze. - Czy im bardziej was kocham, tym mniej mam być kochany?
14.WARSZ.PRASKAJa zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowanym?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja z najwyższą przyjemnością będę robił wydatki i zostanę zużyty z powodu waszych dusz; nawet jeśli was bardzo miłując mniej jestem miłowany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ przyjemnością pokryję własne koszty. Mogę się sprzedać za wasze dusze. Czy im bardziej was kocham, tym mniej mam być przez was kochany?
17.TOR.PRZ.Lecz ja z największą przyjemnością będę ponosił wydatki i wyczerpię się zupełnie dla waszych dusz, chociaż im więcej was miłuję, tym mniej jestem przez was miłowany.