« 2Kor 12:16 2 List do Koryntian 12:17 2Kor 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:20a) Czyli przez którego z onych com do was posłał, łakomstwem podszedłem was?
2.WUJEK.1923Izali przez którego z tych, którem do was posłał, oszukałem was?
3.RAKOW.NTIzalim przez którego z onych którem posyłał do was, przezeniem łakomstwem was podszedł?
4.GDAŃSKA.1881Izalim was przez którego z tych, którychem do was posłał, oszukał?
5.GDAŃSKA.2017Czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was posłałem?
6.JACZEWSKIBynajmniej: - bo czyż kto z tych, kogo do was posłałem, oszukał was?
7.SYMONCzy przez kogo z tych, których posyłałem do was, oszukałem was?
8.MARIAWICIIzalim przez którego z tych, których posyłałem do was, wyłudził co od was?
9.DĄBR.WUL.1973Czym was oszukał przez kogoś z tych, których do was wysłałem?
10.DĄBR.GR.1961Czym was ograbił przez kogoś z tych, których do was wysłałem?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy może oszukałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem?
12.BRYTYJKAOtóż, czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do was przysłałem?
13.POZNAŃSKACzy rzeczywiście oszukałem was przez kogoś z tych, których do was posłałem?
14.WARSZ.PRASKACzy może oszukałem was przez kogoś spośród tych, których do was posyłałem?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy przez kogoś, którego do was wysłałem, okazałem się względem was chciwy zysku?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy wykorzystałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem?
17.TOR.PRZ.Czy przez kogoś z tych, których do was wysłałem, oszukałem was?