« 2Kor 12:1 2 List do Koryntian 12:2 2Kor 12:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:5) Wiem człowieka w Christusie przed lat czternaścią, jeśli wciele niewiem, jeśli okrom ciała, niewiem, Bóg wie.
2.WUJEK.1923Znam człowieka w Chrystusie przed czternaścią lat, (jeźli w ciele, nie wiem, jeźli prócz ciała, nie wiem, Bóg wie), iż takowy był zachwycony aż do trzeciego nieba.
3.RAKOW.NTZnam człowieka w Christusie przed lat czternaścią, jeśli w ciele, niewiem; jeśli prócz ciała, niewiem; Bóg wie; iż porwany takowy był aż do trzeciego nieba.
4.GDAŃSKA.1881Znam człowieka w Chrystusie przed czternastoma laty, (jeźli się to działo w ciele, nie wiem, jeźli oprócz ciała, nie wiem, Bóg wie), który zachwycony był aż do trzeciego nieba.
5.GDAŃSKA.2017Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został porwany aż do trzeciego nieba.
6.JACZEWSKIOtóż, - nie wiem jak się to stało; nie wiem, czy byłem wówczas żywy czy umarły: Bóg to raczy wiedzieć: dosyć, że przed czterynastu laty byłem porwany do trzeciego nieba.
7.SYMONZnam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele, nie wiem: czy poza ciałem, nie wiem, Bóg to wie - zachwycony był aż do trzeciego nieba:
8.MARIAWICIZnam bowiem człowieka w Chrystusie, przed czternastu laty (czy w ciele, czy poza ciałem, tego nie wiem, Bóg wie), który był zachwycony, aż do trzeciego Nieba.
9.DĄBR.WUL.1973Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem: Bogu to wiadome) zachwycony był aż do trzeciego nieba.
10.DĄBR.GR.1961Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy w ciele, nie wiem; czy poza ciałem, nie wiem: Bogu to wiadomo) przeżył wizję trzeciego nieba.
11.TYSIĄCL.WYD5Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba.
12.BRYTYJKAZnałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.
13.POZNAŃSKAZnam człowieka (wierzącego) w Chrystusa, który przed czternastu laty - nie wiem, czy fizycznie, czy też w duchu, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba.
14.WARSZ.PRASKAZnam człowieka w Chrystusie, który przed laty czternastu – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy to w ciele nie wiem; czy to na zewnątrz ciała nie wiem; Bóg to wie) został porwany aż do trzeciego Nieba.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZnam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg wie - został porwany aż do trzeciego nieba.
17.TOR.PRZ.Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie – ten to, porwany został aż do trzeciego nieba.