« 2Kor 12:19 2 List do Koryntian 12:20 2Kor 12:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:22a) Bo się boję, aby jako przyszedszy, nie jakie chcę znalazłbym was, i ja znalezionbym od was, nie (takim) jakimbyście chcieli. Aby jako (nie znalazły się) spory, zawiści, gniewy, niezgody, omowiska, szemrania, nadymania, rozruchy.
2.WUJEK.1923Albowiem się boję, bych snadź przyszedłszy, nie jakimi chcę, nalazł was: a ja był nalezion od was, jakiego nie chcecie, aby snadź spory, zazdrości, gniewy, zwady, obmowy, szemrania, nadymania, rozterki nie były między wami:
3.RAKOW.NTBoję się bowiem, bych snadź przyszedszy, nie tak jakimibych chciał, nalazł was, a ja też nie był nalezion od was, jakiegobyście niechcieli; By jako nie były swary, gorliwości, zapalczywości, spory, obmówiska, zausznictwa, nadymania, rosterki.
4.GDAŃSKA.1881Bo się boję, bym snać przyszedłszy, nie znalazł was takimi, jakimi bym nie chciał, a ja też żebym nie był znaleziony od was, jakiego byście wy nie chcieli; by snać między wami nie było swarów, zazdrości, gniewów, zwad, obmowisk, mruczenia, nadymania i rozterków;
5.GDAŃSKA.2017Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać, i żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście; żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań;
6.JACZEWSKIbo się obawiam, bym przybywszy do was, nie znalazł was inaczej, niż tego pragnę; i abym się wam nie przedstawił inaczej, niżbyście sobie tego życzyli. Obawiam się, bym śród was nie znalazł sporów, zazdrości, gniewu, zwady, obmowy, szemrania, nadymania się, rozterek.
7.SYMONBoję się bowiem, abym snadź przyszedłszy do was, nie nalazł was, jakimi bym nie chciał: i ja też żebym nie był nalezion od was, jakiegobyście wy nie chcieli: aby snadź sporów, zazdrości, gniewów, zwad, potwarzy, obmów, nadymania się, zamieszek nie było między wami:
8.MARIAWICIAle obawiam się, abym, gdy przyjdę do was, nie znalazł was takimi, jakimibym znaleźć nie chciał, i żebyście też i wy nie znaleźli mię takim, jakiegobyście nie chcieli; żeby nie były między wami jakie swary, zazdroście, gniewy, rozterki, obmowy, szemrania, pychy, rozruchy;
9.DĄBR.WUL.1973Lękam się bowiem, abym snadź, gdy znowu przybędę, nie znalazł was takimi, jakimi bym nie chciał, a wy, abyście mnie nie spotkali takiego, jakiego byście sobie nie życzyli, tj. żeby przypadkiem nie było między wami sporów, zawiści, gniewu, zwad, potwarzy, obmów, wywyższania się, niesnasek.
10.DĄBR.GR.1961Lękam się bowiem, abym, gdy (znowu) przybędę, nie znalazł was takimi, jakimi bym nie chciał, a wy, abyście mnie nie spotkali takiego, jakiego byście sobie nie życzyli, tj. żeby przypadkiem nie było (między wami) sporów, zawiści, gniewu, zwad, potwarzy, obmów, wywyższania się, niesnasek.
11.TYSIĄCL.WYD5Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego sobie nie życzycie. Żeby przypadkiem nie [było wśród was] sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni.
12.BRYTYJKAObawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście, lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki;
13.POZNAŃSKAObawiam się, że skoro przybędę, nie zastanę was takimi, jakimi chciałbym was zastać, a i wy nie zobaczycie mnie takim, jakim chcielibyście mnie zobaczyć. Oby nie było wśród was sporu i zazdrości, gniewów i rywalizacji, obmów i szemrania, wynoszenia się i zamieszek.
14.WARSZ.PRASKAObawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okażę się takim, jakiego sobie nie życzycie. Żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, wynoszenia się, kłótni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo się boję, abym gdy przyjdę, nie znalazł was takimi, jakimi nie chcę. A ja, abym nie został przez was znaleziony takim, jakim nie chcecie. By nie było sporu, zazdrości, gniewów, karierowiczostwa, obmawiania, szeptania, niepokojów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObawiam się bowiem, czy w jakiś sposób, gdy przyjdę, nie zastanę was takimi, jakimi nie chciałbym was spotkać. I czy wy nie zobaczycie mnie w stanie, w jakim nie chcielibyście mnie zastać. Martwię się, czy w jakiś sposób nie dojdzie do kłótni, zazdrości, wybuchów gniewu, rywalizacji, oszczerstw, plotek, unoszenia się, nieporządków.
17.TOR.PRZ.Boję się bowiem, gdy przyjdę, abym nie znalazł was czasem takimi, jakimi nie chcę, bym i ja nie został znaleziony przez was takim , jakim nie chcecie; by czasem między wami nie było kłótni, zazdrości, wybuchów gniewu, intryg, plotek, obmawiania, nadymania się i nieporządków;