« 2Kor 12:20 2 List do Koryntian 12:21 2Kor 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:22b) Aby mię zaś gdy przyjdę, nie zniżył Bóg mój u was, i opłakałbym mnogich, którzy pierwej zgrzeszyli, a nie pokajali się z nieczystoty, i porubstwa, i z niewstydliwości której nabroili.
2.WUJEK.1923By mnie zasię Bóg, gdy przyjdę, nie poniżył u was, i żebych nie żałował wielu z tych, którzy przedtem grzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość i porubstwo i niewstyd, którego się dopuścili.
3.RAKOW.NTBy zasię, gdy przyjdę, nie poniżył mię Bóg mój u was, i żałowałbych wiela tych którzy przedtym grzeszyli, a nie kajali się z nieczystości i wszeteczeństwa, i niepowścięgliwości którą popełnili.
4.GDAŃSKA.1881By mię zasię Bóg mój, gdy przyjdę, nie poniżył u was, i żałowałbym wielu tych, którzy przedtem grzeszyli, a nie pokutowali z nieczystości i z wszeteczeństwa, i z rozpusty, którą popełnili.
5.GDAŃSKA.2017Żeby, gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu i rozpusty, których się dopuścili.
6.JACZEWSKIObawiam się, abym, gdy przyjdę do was, nie doznał upokorzenia, i abym nie był zmuszony boleć nad wielu z tych, którzy już dawniej grzeszyli a nie czynili pokuty za swą nieczystość, porubstwo, i bezwstyd.
7.SYMONby mię znowu Bóg, gdy przybędę, nie poniżył u was: i żebym nie był zmuszony opłakiwać wielu z tych, którzy przedtem grzeszyli, a nie pokutowali za nieczystość, porubstwo i rozpustę, której się dopuścili.
8.MARIAWICIżeby znowu, gdy przyjdę do was, nie poniżył mię Bóg u was, i żebym nie płakał nad wielu z tych, którzy przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość, i wszeteczeństwo, i bezwstyd, którego się dopuścili.
9.DĄBR.WUL.1973Abym snadź, gdy przybędę, nie był z waszego powodu przez Boga upokorzony i nie był zmuszony opłakiwać wielu z tych, którzy przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość, rozpustę i niewstydliwość, których się dopuścili.
10.DĄBR.GR.1961Abym, gdy znowu przybędę, nie był z waszego powodu przez Boga mojego upokorzony i nie był zmuszony opłakiwać wielu z tych, którzy przedtem zgrzeszyli, a nie czynili pokuty za nieczystość, rozpustę i niewstydliwość, których się dopuścili.
11.TYSIĄCL.WYD5Oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój i żebym nie musiał płakać nad wieloma spośród tych, którzy popełnili przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, jakich się dopuścili.
12.BRYTYJKAObawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali, grzechy nieczystości, wszeteczeństwa i rozwiązłości, których się dopuścili.
13.POZNAŃSKAObawiam się, żeby Bóg nie upokorzył mnie wobec was, gdy znowu do was przybędę. Obym nie musiał opłakiwać wielu, którzy poprzednio popełnili grzechy nieczystości, rozpusty i rozwiązłości i nie zerwali z nimi.
14.WARSZ.PRASKAŻeby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili ze swej nieczystości, rozpusty i rozwiązłości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie upokorzył mnie przy was, więc bym bolał nad wieloma z tych, którzy przedtem zgrzeszyli, a nie odczuli skruchy po zepsuciu, cudzołóstwie i zuchwałości, którą popełnili.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy, gdy znowu przyjdę, nie poniży mnie Bóg wobec was i nie będę musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy wcześniej zgrzeszyli i, niestety, nie opamiętali się w nieczystości, nierządzie oraz w rozwiązłości, której się dopuścili.
17.TOR.PRZ.2023Aby, gdy ponownie przyjdę, nie poniżył mnie Bóg mój u was i będę wielce opłakiwał tych, którzy wcześniej zgrzeszyli i nie okazali żalu nad popełnioną nieczystością, nierządem i rozwiązłością, które uczynili.