« Mat 27:17 Ewangelia Mateusza 27:18 Mat 27:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wiedział iż prze zawiść wydali ji.
2.WUJEK.1923Bo wiedział, iż go z zazdrości byli wydali.
3.RAKOW.NTBo wiedział, iż go przez zazdrość wydali byli.
4.GDAŃSKA.1881Bo wiedział, iż go z nienawiści wydali.
5.GDAŃSKA.2017Wiedział bowiem, że wydali go z zawiści.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBo wiedział, iż go z zazdrości byli wydali.
7.SZCZEPAŃSKIWiedział bowiem, że Go przez zawiść wydano.
8.GRZYM1936Nie było mu tajno, że wydali go przez nienawiść.
9.DĄBR.WUL.1973Wiedział bowiem, że go z zazdrości byli wydali.
10.DĄBR.GR.1961Wiedział bowiem, że go byli wydali z zawiści.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali.
12.BRYTYJKAWiedział bowiem, że z zawiści go wydali.
13.POZNAŃSKABo wiedział, że Go wydali z nienawiści.
14.WARSZ.PRASKAWiedział bowiem, że skazali Go przez zawiść.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo wiedział, że go ze złośliwości wydali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBył bowiem świadom, że wydali Go z zawiści.
17.TOR.NOWE.PRZ.Bo wiedział, że wydali Go z nienawiści.