« Mat 27:26 Ewangelia Mateusza 27:27 Mat 27:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy żołnierze starościni wziąwszy Jezusa w dwór, zebrali do niego wszytkę rotę.
2.WUJEK.1923Tedy żołnierze starościni wziąwszy Jezusa do ratusza, zebrali do niego wszystkę rotę:
3.RAKOW.NTTedy Żołnierze Starościni wziąwszy Jezusa do Ratusza, zgromadzili do niego całą rotę.
4.GDAŃSKA.1881Tedy żołnierze starościni przywiódłszy Jezusa na ratusz, zebrali do niego wszystkę rotę;
5.GDAŃSKA.2017Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół niego cały oddział.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy żołnierze Starościni wziąwszy Jezusa do ratusza, zebrali do niego wszystkę rotę.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretoryum i zwołali do Niego całą kohortę.
8.GRZYM1936Po tem żołnierze namiestnika wprowadzili Jezusa do ratusza i stanęli przy nim całym oddziałem.
9.DĄBR.WUL.1973Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i zwołali do niego całą kohortę.
10.DĄBR.GR.1961Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i zwołali do niego całą kohortę.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa ze sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę.
12.BRYTYJKAWówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział.
13.POZNAŃSKAŻołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium, zwołali do niego cały oddział
14.WARSZ.PRASKAWtedy żołnierze namiestnika wzięli Jezusa ze sobą do pretorium i zebrali wokół Niego całą kohortę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium, zebrali nad nim całą kohortę;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Tam zgromadzili wokół Niego całą kohortę.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wówczas żołnierze namiestnika wzięli Jezusa do pretorium, zebrali wokół Niego całą kohortę,