« Mat 27:56 Ewangelia Mateusza 27:57 Mat 27:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymathiej, na imię Jozef, który też był uczeń Jezusów.
2.WUJEK.1923A gdy był wieczór, przyszedł niektóry człowiek bogaty z Arymathiéj, imieniem Józeph, który téż był uczniem Jezusowym.
3.RAKOW.NTA gdy wieczór był, przyszedł człowiek bogaty z Arymathyey, imieniem Józef, który i sam uczniem się sstał Jezusowi.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatyi, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym.
5.GDAŃSKA.2017A gdy nastał wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy był wieczór, przyszedł niektóry człowiek bogaty z Arymathiej imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy wieczór nastawał, przyszedł pewien bogacz z Arymatei, imieniem Józef, który także był uczniem Jezusa.
8.GRZYM1936Gdy wieczór już zapadał, zjawił się pewien bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też należał do uczniów Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy był wieczór, przyszedł człowiek pewien bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym.
10.DĄBR.GR.1961A gdy był wieczór, przyszedł pewien człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też, był uczniem Jezusowym.
11.TYSIĄCL.WYD5Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa.
12.BRYTYJKAA gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa.
13.POZNAŃSKAKiedy zapadł wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAA gdy nastał wieczór, przybył pewien bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który był również uczniem Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy nastał wieczór, przyszedł zamożny człowiek z Arymathei, imieniem Józef, który sam także został uczyniony uczniem w Jezusie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWraz z nastaniem wieczoru zjawił się pewien bogaty człowiek z Arymatei. Miał na imię Józef i sam też był uczniem Jezusa.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy nastał wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei, o imieniu Józef, który też sam był uczniem Jezusa.