« Mat 27:59 Ewangelia Mateusza 27:60 Mat 27:61 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I położył je w nowem swojem grobie, który wysiekł wskale. I przywaliwszy kamień wielki do drzwi grobu odszedł.
2.WUJEK.1923I położył je w nowym grobie swoim, który był w skale wykował, i przywalił do drzwi grobu kamień wielki i odszedł.
3.RAKOW.NTI położył je w nowym swoim grobie, który był wykował w opoce; a przywaliwszy kamień wielki do drzwi grobowych, odszedł.
4.GDAŃSKA.1881I położył je w nowym grobie swoim, który był w opoce wykował; a przywaliwszy do drzwi grobowych kamień wielki, odszedł.
5.GDAŃSKA.2017I złożył w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. Przed wejście do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI położył je w nowym grobie swoim, który był w skale wykował, i przywaliwszy do drzwi grobu kamień wielki odszedł.
7.SZCZEPAŃSKIi złożył je w nowym grobie swoim, który był wykuł w skale; zatoczył też przed wejściem do grobu wielki kamień - i odszedł.
8.GRZYM1936i złożył we własnym grobie, który sobie świeżo kazał wykuć w kamieniu; wejście do grobu zastawił wiełkim głazem i odszedł.
9.DĄBR.WUL.1973i złożył je w nowym grobowcu swoim, który był wykuł w skale. I zatoczył wielki kamień przed wejściem do grobowca, i odszedł.
10.DĄBR.GR.1961i złożył je w nowym grobowcu swoim, który był wykuł w skale. I zatoczywszy wielki kamień przed wejściem do grobowca, odszedł.
11.TYSIĄCL.WYD5i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.
12.BRYTYJKAI złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień, i odszedł.
13.POZNAŃSKAi złożył je w swoim grobie, który wykuł w skale. A zatoczywszy na wejście do grobowca wielki kamień odszedł.
14.WARSZ.PRASKAi złożył w grobie, zupełnie nowym, wykutym na jego polecenie w skale. Przed wejściem do grobu wtoczył wielki kamień i odszedł.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i położył je w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale. Po czym zatoczył wielki kamień na drzwi grobowca i odszedł.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi złożył je w swoim nowym grobowcu, który kiedyś zlecił wykuć w skale. Następnie na wejście do grobowca zatoczył wielki kamień i odszedł.
17.TOR.NOWE.PRZ.I złożył je w swoim nowym grobowcu, który wykuł w skale; a gdy zatoczył wielki kamień na otwór grobowca, odszedł.