« DzA 7:60 Dzieje Apostolskie 8:1 DzA 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574SAul lepak zezwalał na zabicie jego. I było w on dzień prześladowanie wielkie na zbór który (był) w Jerozolimiech, a wszyscy rozsypali się po stronach Judskich i Samaryiskich, oprócz Apostołów.
2.WUJEK.1923(7:59b) A Szaweł zezwalał na zabicie jego. (8:1) I stało się onego dnia wielkie prześladowanie przeciw kościołowi, który był w Jeruzalem, i rozproszyli się wszyscy po krainach Żydowskiej ziemie i Samaryi, oprócz Apostołów.
3.RAKOW.NTA Saul zezwalał na zamordowanie jego. A sstało się onegoż dnia wielkie prześladowanie przeciw Zborowi, który był w Jerozolimach; i wszyscy rozproszyli się po krainach Judskich i Samaryiskich, oprócz Apostołów.
4.GDAŃSKA.1881A Saul zezwolił na zabicie jego. I wszczęło się onegoż czasu wielkie prześladowanie przeciwko zborowi, który był w Jeruzalemie, i rozproszyli się wszyscy po krainach ziemi Judzkiej i Samaryi, oprócz Apostołów.
5.GDAŃSKA.2017A Saul zgodził się na zabicie go. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii.
6.JACZEWSKI(7:60) Szaweł zezwalał na to zabójstwo. (8:1) Od tego dnia poczęto nadzwyczaj uciskać kościół Jerozolimski i wszyscy wyznawcy Chrystusa, z wyjątkiem tylko Apostołów, rozbiegli się po Judei i Samaryi.
7.SZCZEPAŃSKI(7:60b) Szaweł zaś zgadzał się na jego stracenie. (8:1) Wybuchło tedy w owym czasie wielkie prześladowanie Kościoła, który był w Jerozolimie, a wszyscy - z wyjątkiem Apostołów - rozprószyli się po ziemiach Judei i Samaryi.
8.DĄBR.WUL.1973I wybuchło w owym czasie wielkie prześladowanie Kościoła w Jeruzalem, a wszyscy z wyjątkiem Apostołów rozpierzchli się po ziemiach Judei i Samarii.
9.DĄBR.GR.1961(7:60b) Szaweł zaś przyzwalał na to zabójstwo. (8:1) Wybuchło w owym czasie wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie, a wszyscy z wyjątkiem Apostołów rozpierzchli się po ziemiach Judei i Samarii.
10.TYSIĄCL.WYD5Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii.
11.BRYTYJKAA Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii.
12.POZNAŃSKASzaweł zaś zgadzał się na jego śmierć. A było to w czasie wielkiego prześladowania Kościoła w Jerozolimie. Wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po terenach Judei i Samarii.
13.WARSZ.PRASKA(7:60b) A Szaweł godził się na zamordowanie Szczepana. (8:1) W tym samym czasie rozpoczęło się krwawe prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozbiegli się po różnych zakątkach Judei i Samarii.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Saul był tym, który zgadzał się by go zabić. A w tamtym dniu powstało wielkie prześladowanie przeciwko zgromadzeniu wybranych w Jerozolimie, więc wszyscy, oprócz apostołów, zostali rozproszeni po krainach Judei i Samarii.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul pochwalał to ich zabójstwo. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie. Wszyscy, oprócz apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Saul był tym, który zgadzał się z jego zabiciem. I w tym dniu rozpoczęło się wielkie prześladowanie wobec zboru w Jerozolimie, i byli wszyscy rozproszeni po krainach Judei i Samarii z wyjątkiem apostołów.