« DzA 8:16 Dzieje Apostolskie 8:17 DzA 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy włożyli ręce na nie, i przyjęli ducha świętego.
2.WUJEK.1923Tedy na nie wkładali ręce, i brali Ducha Świętego.
3.RAKOW.NTTedy wkładali ręce na nie, i brali Ducha świętego.
4.GDAŃSKA.1881Tedy na nie wkładali ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
6.JACZEWSKIApostołowie tedy wkładali ręce na nowych wiernych i ci przyjmowali Ducha świętego.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
8.DĄBR.WUL.1973Wtedy wkładali na nich ręce i otrzymywali Ducha Świętego.
9.DĄBR.GR.1961Wtedy wkładali na nich ręce i otrzymywali Ducha Świętego.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy więc kładli [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
11.BRYTYJKAWtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
12.POZNAŃSKAI wtedy ci, na których wkładali ręce, otrzymywali Ducha Świętego.
13.WARSZ.PRASKA[Piotr i Jan] wkładali tedy na nich ręce, a oni w ten sposób otrzymywali Ducha Świętego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy nakładali na nich ręce i otrzymywali Ducha Świętego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.