« DzA 8:21 Dzieje Apostolskie 8:22 DzA 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pokaj się przeto od tej złości swej i módl się Bogu, owa odpuszczona będzie tobie myśl serca twego.
2.WUJEK.1923Pokutujże tedy za tę złość twoję, a proś Boga, jeźlić snadź odpuszczona będzie ta myśl serca twego.
3.RAKOW.NTKaj się tedy od złości twojej tej, i proś Boga, ować będzie odpuszczona myśl serca twego.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż pokutuj z tej twojej złości, a proś Boga; ować snać będzie odpuszczony ten zamysł serca twego.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca.
6.JACZEWSKIPracuj nad sobą, byś się pozbył tej niegodziwości i proś Boga, by cię od niej uwolnił.
7.SZCZEPAŃSKIA przeto pokutuj za tę przewrotność swoją, i przepraszaj Boga, a może ci odpuści to pragnienie serca twego;
8.DĄBR.WUL.1973Czyń przeto pokutę za tę nieprawość twoją i błagaj Boga, aby ci raczył odpuścić ten zamiar serca twego.
9.DĄBR.GR.1961Czyń zatem pokutę, abyś porzucił twoją nieprawość i błagaj Pana, a może będzie ci odpuszczone to pragnienie twego serca.
10.TYSIĄCL.WYD5Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar.
11.BRYTYJKAPrzeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;
12.POZNAŃSKAOdwróć się od tego zła i proś Pana, a może ci przebaczy zamiar, który zrodził się w twoim sercu.
13.WARSZ.PRASKAPorzuć więc twoje niecne zamiary i proś Pana, a może ci przebaczy to, że w ogóle miałeś takie myśli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem skrusz się z powodu tego twego występku i poproś Boga; może wtedy zostanie ci odpuszczony zamysł twojego serca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOpamiętaj się więc i odwróć od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógłby ci być przebaczony zamysł twojego serca.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego upamiętaj się ze swojej złości i proś Boga, czy w związku z tym zostanie ci odpuszczony zamysł twojego serca.