« DzA 8:2 Dzieje Apostolskie 8:3 DzA 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Saul burzył zbór po domach chodząc, i wywłaczając męże i niewiasty, wydawał do ciemnice.
2.WUJEK.1923A Szaweł burzył kościół; wchadzając w domy i ciągnąc męże i niewiasty, podawał do więzienia.
3.RAKOW.NTA Saul bórzył zbór, w domy wchadzając; a wywłócząc męże i niewiasty podawał do straży.
4.GDAŃSKA.1881A Saul niszczył zbór, wchodząc w domy, a wywłóczając męże i niewiasty, podawał je do więzienia.
5.GDAŃSKA.2017Tymczasem Saul niszczył kościół. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia.
6.JACZEWSKISzaweł burzył kościół, wpadał nawet do domów chrześciańskich, wyciągał ztamtąd mężów i niewiasty i wtrącał ich do więzienia.
7.SZCZEPAŃSKIA Szaweł dokonywał spustoszeń w Kościele, bo wchodził do domów, porywał mężczyzn i niewiasty, i oddawał ich do więzienia.
8.DĄBR.WUL.1973A Szaweł burzył Kościół wchodząc do domów, porywając mężczyzn i niewiasty i wtrącając ich do więzienia.
9.DĄBR.GR.1961A Szaweł burzył Kościół wchodząc do domów, wywlekając mężczyzn i niewiasty i wtrącając ich do więzienia.
10.TYSIĄCL.WYD5A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia.
11.BRYTYJKAA Saul tępił zbór; wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia.
12.POZNAŃSKASzaweł zaś burząc Kościół wpadał do domów, wyciągał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia.
13.WARSZ.PRASKAA Szaweł dokładał wszelkich starań, by zniszczyć Kościół: wpadał znienacka do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Saul dręczył zbór oraz wchodząc do domów wywlekał mężów i niewiasty, i przekazywał ich do więzienia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSaul natomiast tępił kościół: wchodził do domów, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wtrącał do więzienia.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Saul tępił zbór, wchodząc do domów, wywlekając zarówno mężczyzn, jak i kobiety, i przekazywał ich do więzienia.