« DzA 8:29 Dzieje Apostolskie 8:30 DzA 8:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przybieżawszy Filip, usłyszał go czytającego proroka Ezaiasza, i rzekł: A rozumiesz co czytasz?
2.WUJEK.1923A przybiegłszy Filip, usłyszał go czytającego Izajasza proroka, i rzekł: Mniemasz, że rozumiesz, co czytasz?
3.RAKOW.NTA przybiegszy Filip, usłyszał go czytającego Proroka Ezaiasza, i rzekł: Rozumieszże wżdy co czytasz?
4.GDAŃSKA.1881A przybieżawszy Filip, usłyszał go czytającego Izajasza proroka i rzekł: Rozumieszże, co czytasz?
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał: Rozumiesz, co czytasz?
6.JACZEWSKII przybliżywszy się Filip usłyszał głos rzezańca czytającego księgę Izaijasza Proroka i zapytał go: "Jak ci się zdaje, czy rozumiesz to, co czytasz?
7.SZCZEPAŃSKIA Filip pobiegł i, słysząc, że czyta Izajasza proroka, odezwał się: Rozumiesz-że, co czytasz?
8.DĄBR.WUL.1973A Filip przybiegłszy usłyszał go czytającego Izajasza Proroka i rzekł: Czy sądzisz, że rozumiesz, co czytasz?
9.DĄBR.GR.1961A Filip przybiegłszy usłyszał go czytającego Izajasza Proroka i rzekł: Czy rozumiesz, co czytasz?
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? - zapytał.
11.BRYTYJKAA gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz?
12.POZNAŃSKAGdy Filip dobiegł, usłyszał, że czyta proroka Izajasza. Zapytał więc: "Czy ty rozumiesz, co czytasz?"
13.WARSZ.PRASKAZbliżywszy się Filip usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza. I zapytał go: Czy ty rozumiesz to, co czytasz?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Filip podbiegł, usłyszał go czytającego proroka Izajasza i powiedział: Czy przynajmniej zrozumiałeś, co czytasz?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? - zapytał.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Filip podbiegł, usłyszał go czytającego proroka Izajasza, i powiedział: Czy rzeczywiście rozumiesz, co czytasz?