« DzA 8:31 Dzieje Apostolskie 8:32 DzA 8:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Miejsce lepak pisma które czytał było to: Jako owca na rzeź wiedzion jest, i jako baranek przed strzygącym go bez głosu, tak nie otworzył ust swoich,
2.WUJEK.1923A miejsce Pisma, które czytał, to było: Jako owca na zabicie wiedzion jest, a jako baranek bez głosu przed tym, który go strzyże, tak nie otworzył ust swoich.
3.RAKOW.NTA miejsce Pisma, które czytał, było to: Jako owca ku zabiciu wiedzion jest, i jako baranek, przed tym który go strzyże, bez głosu, tak nie otwarza ust swoich.
4.GDAŃSKA.1881A miejsce onego Pisma, które czytał, to było: Jako owca ku zabiciu wiedziony jest, a jako baranek niemy przed tym, który go strzyże, tak nie otworzył ust swoich;
5.GDAŃSKA.2017A czytał ten fragment Pisma: Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust.
6.JACZEWSKITo zaś było miejsce Pisma, które czytał rzezaniec: Jako owcę na zabicie prowadzono go; poddał się, jako jagnię do strzyży; głosu nie wydał, ust nie otworzył.
7.SZCZEPAŃSKIWyjątek zaś Pisma, które czytał, był taki: »Jak owcę na rzeź - powiedziono Go; a jak baranek cichy przed strzygącym go, tak On nie otworzył ust swoich.
8.DĄBR.WUL.1973A tekst Pisma, które czytał, był ten: Jako owca na zabicie był prowadzony i jako cichy baranek przed strzygącym go, tak on nie otworzył ust swoich.
9.DĄBR.GR.1961A miejsce Pisma, które czytał było to: Jako owca na zabicie był prowadzony i jako cichy baranek przed strzygącym go, tak on nie otworzył ust swoich.
10.TYSIĄCL.WYD5A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich.
11.BRYTYJKAA ustęp Pisma, który czytał, był ten:Jak owca na rzeź był prowadzony I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, Tak nie otwiera ust swoich;
12.POZNAŃSKAA urywek Pisma, który czytał, był następujący: "Jak owca na zabicie prowadzona, jak milczący baranek, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust.
13.WARSZ.PRASKACzytał zaś te oto słowa Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź, a On jest jak baranek, który milczy, gdy go strzygą; wcale nie otwiera ust swoich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś urywek Pisma, który czytał, był taki: Jak owca dał się prowadzić na zabicie i jak cichy baranek naprzeciw tego, który go strzyże tak nie otwiera swoich ust.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA czytał akurat ten fragment Pisma: Jak owca na rzeź prowadzona i jak baranek niemy przed tym, który go strzyże, podobnie nie otworzył swych ust.
16.TOR.NOWE.PRZ.A odczytywał ten oto urywek Pisma: Jak owca na rzeź był prowadzony, i milczał jak baranek wobec tego, który go strzyże, tak i On nie otwiera swoich ust;