« DzA 8:33 Dzieje Apostolskie 8:34 DzA 8:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając rzezaniec Filippowi, rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie(li) abo okim drugim?
2.WUJEK.1923A odpowiedziawszy rzezaniec Filipowi, rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? o sobie, czyli o kim innym?
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Rzezaniec Filipowi, rzekł: Proszę cię, o kim Prorok mówi to? Samli o sobie, czyli o kim innym?
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając rzezaniec Filipowi, rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie, czyli o kim innym?
5.GDAŃSKA.2017I zapytał eunuch Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym?
6.JACZEWSKIWszczynając rozmowę rzezaniec rzekł do Filipa: "Powiedz mi, proszę cię, o kim tu Prorok mówi: czy o sobie, czy o kim innym?"
7.SZCZEPAŃSKIRzezaniec przeto odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, - o kim prorok to mówi? - o sobie, czy o kim innym?
8.DĄBR.WUL.1973A rzezaniec odpowiadając Filipowi rzekł: Proszę cię, o kim to Prorok mówi? O sobie czy o kim innym?
9.DĄBR.GR.1961A rzezaniec, odpowiadając Filipowi, rzekł: Proszę cię, o kim to Prorok mówi? O sobie czy o kim innym?
10.TYSIĄCL.WYD5Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? - zapytał Filipa dworzanin.
11.BRYTYJKAWtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym?
12.POZNAŃSKAZapytał dworzanin Filipa: "Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie, czy o kimś innym?"
13.WARSZ.PRASKAI zapytał dworzanin Filipa: Powiedz mi, proszę cię, o kim tu mówi prorok: o sobie samym czy o kimś innym?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A eunuch odpowiadając Filipowi, rzekł: Proszę cię powiedz, o kim to prorok mówi? O samym sobie, czy o kimś innym?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy tych słowach eunuch odezwał się do Filipa: Powiedz, proszę, o kim prorok to mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym?
16.TOR.NOWE.PRZ.A eunuch w odpowiedzi, rzekł Filipowi: Proszę cię, powiedz, o kim to mówi prorok? O sobie samym, czy o kimś innym?