« Łuk 22:23 Ewangelia Łukasza 22:24 Łuk 22:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaczął się lepak i spór między nimi, ktoby z nich zdał się być więtszy.
2.WUJEK.1923A wszczął się téż między nimi spór, któryby się z nich zdał być większym.
3.RAKOW.NTA sstał się i spór między nimi, o tym, któryby z nich zdał się być więtszym.
4.GDAŃSKA.1881A wszczął się też spór między nimi o tem, kto by się z nich zdał być większy.
5.GDAŃSKA.2017Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego.
6.SZCZEPAŃSKIWszczął się też i spór między nimi: ktoby z nich zdawał się być większy.
7.BIESZK.ŁUK.1931I wszczął się między nimi spór o to, któryby też z nich uchodził za największego.
8.GRZYM1936Zaczęli się potem sprzeczać o to, kto z nich jest większy.
9.DĄBR.WUL.1973Powstał też między nimi spór, kto by z nich zdawał się być większym.
10.DĄBR.GR.1961Powstał też między nimi spór, kto by z nich zdawał się być większym.
11.TYSIĄCL.WYD5Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy.
12.BRYTYJKAPowstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego.
13.POZNAŃSKAPowstał też między nimi spór, kto z nich uchodzi na największego.
14.WARSZ.PRASKAPowstał też między nimi spór, który z nich jest największy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale także pojawiła się w nich rywalizacja, kto z nich spodziewa się być większy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDoszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by uznać za największego.
17.TOR.NOWE.PRZ.I wszczął się też spór między nimi o to, kto z nich wydaje się być większy.