« Łuk 22:31 Ewangelia Łukasza 22:32 Łuk 22:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz ja modliłem się o cię, aby nie ustała wiara twoja. A ty kiedy nawróciwszy się potwierdzaj bracią twoję.
2.WUJEK.1923Alem Ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja: a ty niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twoję.
3.RAKOW.NTAlem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja; a ty niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracią twą.
4.GDAŃSKA.1881Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja; a ty niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci.
6.SZCZEPAŃSKIAle Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja; ty zaś w przyszłości, nawróciwszy się, utwierdzaj swych braci!
7.BIESZK.ŁUK.1931Ale ja prosiłem za tobą, aby się twoja wiara nie zachwiała. A ty znowu utwierdzaj braci swoich!”.
8.GRZYM1936Ale ja modliłem się za ciebie, aby nie osłabła wiara twoja, a ty znowu potwierdzaj braci twoich.
9.DĄBR.WUL.1973ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja; ty zaś nawróciwszy się w przyszłości, utwierdzaj braci twoich.
10.DĄBR.GR.1961ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja; ty zaś nawróciwszy się w przyszłości, utwierdzaj twoich braci.
11.TYSIĄCL.WYD5ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.
12.BRYTYJKAJa zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
13.POZNAŃSKAAle Ja wstawiłem się za tobą, aby twoja wiara nie ustała. A ty ze swej strony umacniaj twoich braci.
14.WARSZ.PRASKALecz Ja prosiłem za tobą, żeby się nie załamała wiara twoja. Ty zaś, nawróciwszy się raz, umacniaj twoich braci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja prosiłem o twoje, aby nie ustała twoja wiara; a ty, kiedyś, odwiedziony od błędu, ugruntuj twoich braci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara; a ty, gdy kiedyś się nawrócisz, utwierdź swoich braci.