« Łuk 22:39 Ewangelia Łukasza 22:40 Łuk 22:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy na miejsce, rzekł im: Módlcie się abyście nie weszli w pokuszenie.
2.WUJEK.1923A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im: Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
3.RAKOW.NTA gdy przyszedł na ono miejsce, rzekł im: Módlcież się, abyście nie weszli w pokuszenie.
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im: Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy przyszedł na miejsce, powiedział do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy stanął na miejscu, rzekł do nich: Módlcie się, aby nie popaść w pokusę.
7.BIESZK.ŁUK.1931Przyszedłszy na upatrzone miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie!”.
8.GRZYM1936A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie popadli w pokusę.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy przybył na miejsce, rzekł im: Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
10.DĄBR.GR.1961A gdy przybył na miejsce rzekł im: Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
12.BRYTYJKAA gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie.
13.POZNAŃSKAKiedy przybyli na miejsce, powiedział im: - Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
14.WARSZ.PRASKAGdy zaś przyszedł już na miejsce, powiedział do nich: Módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś będąc blisko miejsca, powiedział im: Módlcie się, by nie wejść w doświadczenie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu na miejsce powiedział: Módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy stanął na tym miejscu, powiedział im: Módlcie się, abyście nie weszli w próbę.