« Łuk 22:47 Ewangelia Łukasza 22:48 Łuk 22:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jesus lepak rzekł mu: Juda, całowaniem syna człowieczego wydajesz?
2.WUJEK.1923A Jezus mu rzekł: Judaszu! pocałowaniem wydawasz Syna człowieczego?
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł mu: Judaszu, pocałowaniem Syna człowieczego wydawasz?
4.GDAŃSKA.1881A Jezus mu rzekł: Judaszu! pocałowaniem wydajesz Syna człowieczego?
5.GDAŃSKA.2017Lecz Jezus mu powiedział: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna człowieczego?
7.BIESZK.ŁUK.1931Lecz Jezus rzekł do niego: „Judaszu! Pocałunkiem chcesz wydać Syna człowieczego?”.
8.GRZYM1936Jezus zaś zwraca się do niego: Judaszu, chcesz zdradzić pocałunkiem syna człowieczego?
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus rzekł mu: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus rzekł mu: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego?
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?
12.BRYTYJKAJezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?
13.POZNAŃSKAA Jezus rzekł mu: - Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?
14.WARSZ.PRASKAA Jezus powiedział do niego: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus mu powiedział: Judasu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieka?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJudaszu - zapytał Jezus - pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?
17.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział mu: Judaszu! Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?