« Mat 26:9 Ewangelia Mateusza 26:10 Mat 26:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A poznawszy Jezus, rzekł im: Co pracę zadawacie niewieście? bo uczynek dobry uczyniła ku mnie.
2.WUJEK.1923A wiedząc Jezus, rzekł im: Przecz się przykrzycie téj niewieście? bo dobry uczynek przeciwko mnie uczyniła.
3.RAKOW.NTA poznawszy Jezus rzekł im: Przecz przykrości zadawacie niewieście? bo uczynek dobry sprawiła ku mnie.
4.GDAŃSKA.1881Co gdy poznał Jezus, rzekł im: Przecz się przykrzycie tej niewieście? Dobry zaprawdę uczynek uczyniła przeciwko mnie.
5.GDAŃSKA.2017Gdy Jezus to zauważył, powiedział im: Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Przecież dobry uczynek spełniła wobec mnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATCo gdy poznał Jezus, rzekł im: Czemu się przykrzycie tej niewieście? gdyż dobry uczynek przeciwko mnie uczyniła.
7.SZCZEPAŃSKIJezus zaś, spostrzegł to i rzekł im: Czemu sprawiacie przykrość [tej] niewieście? Wszak dobry uczynek Mi wyświadczyła.
8.GRZYM1936Jezus, słysząc to, odpowiedział: Dlaczego jej przykrość czynicie? Ona dobry uczynek spełniła względem mnie.
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus, wiedząc o tym, rzekł im: Czemu sprawiacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek względem mnie spełniła.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus, wiedząc o tym, rzekł im: Czemu sprawiacie przykrość tej niewieście? Wszakże dobry uczynek względem mnie spełniła.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus zauważył to i rzekł do nich: Czemu sprawiacie przykrość tej kobiecie? Spełniła dobry uczynek względem Mnie.
12.BRYTYJKAA gdy to zauważył Jezus, rzekł im: Czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie.
13.POZNAŃSKAWidząc to Jezus odezwał się do nich: - Dlaczego sprawiacie przykrość tej niewieście? Przecież spełniła dla Mnie dobry uczynek.
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus, spostrzegłszy to, powiedział do nich: Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Przecież ona spełniła dobry uczynek dla Mnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co gdy Jezus zrozumiał, powiedział im: Dlaczego zadajecie ciosy tej kobiecie? Zaprawdę, zrobiła szlachetny uczynek względem mnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odniósł się do ich oburzenia: Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Zrobiła to dla Mnie. To był piękny czyn.
17.TOR.NOWE.PRZ.Gdy Jezus to dostrzegł, powiedział im: Dlaczego przysparzacie tej kobiecie trudu? Dobry bowiem czyn spełniła wobec mnie.