« Mat 26:19 Ewangelia Mateusza 26:20 Mat 26:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był wieczór, zasiadł ze dwunaścią.
2.WUJEK.1923A gdy był wieczór, siedział ze dwiemanaście uczniów swoich.
3.RAKOW.NTA gdy był wieczór, usiadł ze dwiemanaście.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był wieczór, usiadł za stołem ze dwunastoma.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy nastał wieczór, usiadł za stołem z dwunastoma.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy był wieczór, usiadł ze dwunastu uczniów Swoich:
7.SZCZEPAŃSKIA gdy wieczór zapadł, zajął z dwunastoma uczniami [swymi] miejsce za stołem.
8.GRZYM1936Gdy wieczór zapadał, Jezus zasiadł do stołu ze swoimi dwunastoma.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy nadszedł wieczór, zajął z dwunastu uczniami swymi miejsce przy stole.
10.DĄBR.GR.1961A gdy nadszedł wieczór, zajął wraz z dwunastoma (uczniami) miejsce przy stole.
11.TYSIĄCL.WYD5Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>.
12.BRYTYJKAA gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami.
13.POZNAŃSKAKiedy nastał wieczór, zajął miejsce za stołem razem z dwunastoma uczniami.
14.WARSZ.PRASKAA gdy nadszedł wieczór, siedział już przy stole razem z Dwunastu [uczniami].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy nastał wieczór, leżał u stołu z dwunastoma.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA z nastaniem wieczoru zajął wraz z Dwunastoma miejsce przy stole.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy nastał wieczór, spoczął wspólnie z dwunastoma u stołu.