« Mat 26:24 Ewangelia Mateusza 26:25 Mat 26:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Judasz który ji wydawał rzekł: Czyli ja jestem Rabbi? Mówi mu: Ty rzekłeś.
2.WUJEK.1923A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Azażem ja jest, Mistrzu? Rzekł mu: Tyś powiedział.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Judasz, który go wydawał, rzekł: Zalim ja jest, Rabbi? Mówi mu: Tyś rzekł.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Judasz, który go wydawał, rzekł: Izalim ja jest, Mistrzu? Mówi mu: Tyś powiedział.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Judasz, który go zdradził, zapytał: Czy to ja, Mistrzu? Odpowiedział mu: Ty sam to powiedziałeś.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Azażem ja jest Mistrzu? rzekł mu: Tyś powiedział.
7.SZCZEPAŃSKIA odpowiadając Judasz, zdrajca Jego, rzekł: Czy to ja, Mistrzu? Oświadczył mu: Sameś powiedział.
8.GRZYM1936Wtedy Judasz zdrajca zapytał go: Czy to ja, mistrzu? Odpowiedział Jezus: Tak, ty.
9.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Czy to ja jestem, Rabbi? Rzekł mu: Tyś powiedział.
10.DĄBR.GR.1961A odpowiadając Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czy to ja jestem, Rabbi? Rzecze mu: Tyś powiedział.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: Czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak, ty.
12.BRYTYJKAA odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mistrzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś.
13.POZNAŃSKAI Judasz, który Go wydał, zapytał: - Chyba nie ja, Rabbi? Mówi mu: - Tak, to ty.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Judasz, ten, który miał Go zdradzić, zapytał: Czy to ja, Rabbi? A Jezus odrzekł: Tyś powiedział.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A odpowiadając, Judas, który go wydawał, rzekł: Nauczycielu mistrzu, nie ja jestem? Mówi mu: Ty powiedziałeś.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Judasz, który Go właśnie miał wydać, odezwał się: Chyba nie ja, Rabbi? A Jezus na to: Ty to powiedziałeś.
17.TOR.NOWE.PRZ.A w odpowiedzi Judasz, który Go wydał, rzekł: Czy to nie jestem ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Ty to powiedziałeś.