« Mat 26:33 Ewangelia Mateusza 26:34 Mat 26:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł mu Jezus: Prawdziwie mówię tobie, iż tej to nocy, niż kur zapoje, trzykroć się mnie zaprzysz.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, iż téj nocy, pierwéj niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
3.RAKOW.NTRzekł mu Jezus: Amen mówię tobie: Iż tej nocy, pierwej niż kur zapoje, trzykroć się mnie zaprzysz.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, iż tej nocy, pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
5.GDAŃSKA.2017Powiedział mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, iż tejże nocy pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
7.SZCZEPAŃSKIOdpowiedział Mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć Mnie się zaprzesz.
8.GRZYM1936Jezus mu odpowiedział: Powiadam ci, iż tej nocy, nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że tej nocy, pierwej, nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu rzekł: Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.
12.BRYTYJKARzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
13.POZNAŃSKARzekł mu Jezus: - Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, ty trzykroć się Mnie zaprzesz.
14.WARSZ.PRASKAJezus zaś odpowiedział: Zaprawdę mówię ci, że tej nocy, zanim jeszcze kur zapieje, trzy razy się Mnie zaprzesz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rzekł mu Jezus: Zaprawdę, mówię ci, że tej nocy, zanim kogut zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Zapewniam cię, tej nocy, zanim zapieje kogut, wyprzesz się Mnie trzykrotnie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Jezus mu powiedział: Zaprawdę mówię ci, że tej nocy, zanim zapieje kogut, trzykrotnie się mnie wyprzesz.