« Mat 26:63 Ewangelia Mateusza 26:64 Mat 26:65 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu Jezus: Ty rzekłeś. Wszakoż mówię wam, odtąd ujrzycie syna człowieczego siedzącego po prawicy możności i przychodzącego na obłokach niebieskich.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział. Jednak powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożéj i przychodzącego w obłokach niebieskich.
3.RAKOW.NTMówi mu Jezus: Tyś rzekł. Wszakże mówię wam: Od tąd oglądacie syna człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej, i przychodzącego w obłokach niebieskich.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział; wszakże powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego na obłokach niebieskich.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedział mu Jezus: Ty powiedziałeś. Ale mówię wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł mu Jezus: Tyś powiedział. Jednak powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego w obłokach niebieskich.
7.SZCZEPAŃSKIOdrzekł mu Jezus: Sameś powiedział. Atoli oświadczam wam: odtąd ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy wszechmocy (Bożej), i przychodzącego na obłokach niebios.
8.GRZYM1936Jezus odpowiedział: Tak jest, jak mówisz. Owszem zapewniam was, że odtąd widzieć będziecie syna człowieczego, który przyjdzie na obłokach niebieskich, siedząc po prawicy mocy Bożej.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział. Wszakże powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział. Wszakże powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy Wszechmocy i przychodzącego w obłokach niebieskich.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich.
12.BRYTYJKARzecze mu Jezus: Tyś powiedział. Nadto powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba.
13.POZNAŃSKAMówi mu Jezus: - Tak, to Ja. A powiadam wam, odtąd zobaczycie "Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Mocy" i przychodzącego na obłokach nieba".
14.WARSZ.PRASKAA Jezus odrzekł: Tyś powiedział. Lecz mówię wam: Odtąd oglądać będziecie Syna Człowieczego zasiadającego po prawicy Wszechmocnego i zstępującego w obłokach niebieskich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Jezus: Ty powiedziałeś. Jednakże mówię wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieka, który siedzi na prawicy mocy, i przychodzi na obłokach nieba.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus oświadczył: Ty to powiedziałeś. Ponadto mówię wam: Odtąd będziecie oglądać Syna Człowieczego siedzącego po prawej stronie Wszechmocnego Boga i przychodzącego na obłokach nieba.
17.TOR.NOWE.PRZ.Mówi mu Jezus: Ty to powiedziałeś. Ponadto mówię wam: Już teraz zobaczycie Syna Człowieczego siedzącego po prawej stronie mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba.