« Mat 26:6 Ewangelia Mateusza 26:7 Mat 26:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przystąpiła k niemu niewiasta śklęnicę wódki mając barzo drogiej, i wylała na głowę jego siedzącego.
2.WUJEK.1923Przystąpiła do niego niewiasta, mając alabastr olejku drogiego, i wylała na głowę jego, gdy u stołu siedział.
3.RAKOW.NTPrzystąpiła do niego niewiasta słojek mając maści barzo kosztownej, i wylała ją na głowę jego gdy siedział.
4.GDAŃSKA.1881Przystąpiła do niego niewiasta, mająca słoik alabastrowy maści bardzo kosztownej, i wylała ją na głowę jego, gdy siedział u stołu.
5.GDAŃSKA.2017Przyszła do niego kobieta, która miała alabastrowe naczynie bardzo drogiego olejku, i wylała go na jego głowę, gdy siedział przy stole.
6.SOŁOWEYCZYK.MATPrzystąpiła do niego niewiasta mająca słojek alabastrowy olejku bardzo drogiego, i wylała go na głowę jego, gdy u stołu siedział.
7.SZCZEPAŃSKIprzystąpiła do Niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik wonnego olejku <bardzo> drogiego i wylała na Jego głowę, gdy siedział za stołem.
8.GRZYM1936W czasie uczty zbliżyła się do niego niewiasta z naczynkiem alabastrowem, wypełnionem drogim olejkiem, i zawartość jego wylała mu na głowę.
9.DĄBR.WUL.1973przystąpiła doń niewiasta mająca naczynie alabastrowe kosztownego olejku i wylała na głowę jego, gdy spoczywał przy stole.
10.DĄBR.GR.1961przystąpiła doń niewiasta, mająca naczynie alabastrowe kosztownego olejku i wylała na głowę jego, gdy spoczywał przy stole.
11.TYSIĄCL.WYD5podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy siedział przy stole.
12.BRYTYJKAPrzystąpiła do niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole.
13.POZNAŃSKApodeszła do Niego niewiasta z alabastrowym słoikiem kosztownego olejku i wylała Mu na głowę.
14.WARSZ.PRASKAzbliżyła się do Niego pewna niewiasta z naczyniem alabastrowym pełnym drogiego olejku i wylała Mu [olejek] na głowę, gdy był przy stole.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.podeszła do niego niewiasta, która miała alabastrowy słoik bardzo kosztownej maści, i gdy leżał przy stole, wylała ją na jego głowę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITpodeszła do Niego pewna kobieta. Miała ze sobą alabastrowy flakonik pełen bardzo drogiego olejku i gdy Jezus odpoczywał przy stole, wylała Mu go na głowę.
17.TOR.NOWE.PRZ.Przystąpiła do Niego kobieta, mająca alabastrowy flakonik olejku bardzo kosztownego i wylała go na Jego głowę, gdy spoczywał u stołu.