« Mat 26:70 Ewangelia Mateusza 26:71 Mat 26:72 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wychodzącego lepak do wrót ujrzała ji druga i mówi tym (co) tam (byli): I ten był z Jezusem Nazarejskim.
2.WUJEK.1923A gdy on wychodził ze drzwi, ujrzała go druga służebnica i rzekła tym, co tam byli: I ten był z Jezusem Nazareńskim.
3.RAKOW.NTA gdy on wyszedł do wrót, ujźrzała go druga; i mówi onym, którzy tam byli: I ten był z Jezusem onym Nadzaretskim.
4.GDAŃSKA.1881A gdy on wychodził do przysionka, ujrzała go insza dziewka, i rzekła do tych, co tam byli: I tenci był z tym Jezusem Nazareńskim.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wyszedł do przedsionka, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do tych, którzy tam byli: On też był z Jezusem z Nazaretu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy on wychodził na przysionek, ujrzała go druga służebnica, i rzekła tym co tam byli: I ten był z Jezusem Nazareńskim.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy podchodził ku bramie, zobaczyła go inna [służąca] i rzekła do tych, co tam byli: Ten także był z Jezusem Nazareńskim.
8.GRZYM1936A gdy wychodził przez bramę, zobaczyła go druga służąca i mówiła do obecnych: On też był z Jezusem Nazareńskim.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy wychodził z drzwi, ujrzała go druga niewiasta służebna i rzekła tym, którzy tam byli: I ten był z Jezusem Nazareńskim.
10.DĄBR.GR.1961A gdy wychodził ku drzwiom, ujrzała go druga i rzekła tym, którzy tam byli: I ten był z Jezusem Nazareńskim.
11.TYSIĄCL.WYD5A gdy poszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem.
12.BRYTYJKAA gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem.
13.POZNAŃSKAA kiedy szedł w stronę bramy, zobaczyła go inna służąca. I mówi tym, co tam byli: - Ten był z Jezusem Nazareńczykiem.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy wycofał się w stronę wyjścia, zobaczyła go inna [służąca] i powiedziała do ludzi, którzy tam byli: Ten był z Jezusem z Nazaretu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wychodził do przedsionka, zobaczyła go inna dziewczyna i mówi do tych tam: To ten był z Jezusem Nazarejczykiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy poszedł w stronę bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam stali: Ten człowiek był z Jezusem z Nazaretu.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy on wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i powiedziała do tych, co tam byli: I ten był z Jezusem Nazarejczykiem.