« 1Krl 22:10 1 Księga Królewska 22:11 1Krl 22:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynił sobie Sedechyjasz syn Kanaan rogi żelazne i rzekł: „Toć mowi Pan: Tymi to rozdrzesz Ziemię Syrską, aż ją i zgładzisz”.
2.WUJEK.1923Uczynił téż sobie Sedecyasz, syn Chanaana, rogi żelazne i rzekł: To mówi Pan: Temi przewiewać będziesz Syryą, aż ją wyniszczysz.
3.GDAŃSKA.1881A Sedechyjasz, syn Chenaana, sprawił sobie rogi żelazne, i rzekł: Tak mówi Pan: Temi będziesz bódł Syryjczyki, aż je wyniszczysz.
4.GDAŃSKA.2017A Sedekiasz, syn Kenaany, sporządził sobie żelazne rogi i powiedział: Tak mówi PAN: Nimi będziesz bódł Syryjczyków, aż ich wytępisz.
5.CYLKOWUczynił sobie Cydkja, syn Kenaany, rogi żelazne, i zawołał: Tak rzecze Wiekuisty: Takimi roztrącisz Aramejczyków dopóki ich doszczętnie nie zniesiesz!
6.KRUSZYŃSKISedecjasz, syn Kenaana, zrobiwszy sobie rogi żelazne, rzekł: "Tak rzecze Bóg: Tymi rogami uderzysz Syryjczyków aż ich wytępisz",
7.TYSIĄCL.WYD5Sedecjasz, syn Kenaany, sporządził sobie rogi żelazne i powiedział: Tak mówi Pan: Nimi będziesz bódł Aram aż do ich wytępienia.
8.BRYTYJKAJeden z nich, Sedekiasz, syn Kenaany, sporządził sobie żelazne rogi i mówił: Tak mówi Pan: Nimi będziesz bódł Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz.
9.POZNAŃSKACidkijja, syn Kenaany, zrobił sobie żelazne rogi i zapowiadał: - Tak mówi Jahwe: Przy ich pomocy położysz Aramejczyków aż do ich całkowitej zagłady.
10.WARSZ.PRASKASedecjasz, syn Kenaany, sporządził sobie rogi z żelaza i powiedział: Oto, co mówi Jahwe: Tymi rogami będziesz nękał Aramejczyków tak dotkliwie, że wszyscy zginą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Cydkjasz, syn Kenaana, zrobił sobie żelazne rogi i zawołał: Tak mówi WIEKUISTY: Takimi roztrącisz Amorejczyków, póki doszczętnie ich nie zmieciesz!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSedekiasz, syn Kenaany, zrobił sobie nawet żelazne rogi: Tak mówi PAN - wykrzykiwał. - W ten sposób będziesz bódł Aramejczyków aż do ich wytępienia!