« 1Krl 22:22 1 Księga Królewska 22:23 1Krl 22:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto już ❬oto❭ dał Pan duch łżywy w usta wszech twych prorokow, jiż tu są, a Pan mowił przeciw tobie złe”.
2.WUJEK.1923Przetóż teraz oto dał Pan ducha kłamstwa w usta wszystkich proroków twoich, którzy tu są, a Pan rzekł złe przeciwko tobie.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz oto dał Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich proroków twoich, gdyż Pan wyrzekł przeciwko tobie złe.
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc PAN włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków, gdyż PAN zapowiedział ci nieszczęście.
5.CYLKOWTeraz oto złożył Wiekuisty ducha fałszu w ustach wszystkich tych proroków twoich; ale Wiekuisty postanowił zło o tobie.
6.KRUSZYŃSKII oto teraz włożył Bóg ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. I Bóg wypowiedział niedolę nad tobą".
7.TYSIĄCL.WYD5Oto dlatego teraz Pan włożył ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. Pan bowiem zawyrokował twoją zgubę.
8.BRYTYJKAOtóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków; Pan zapowiedział tobie nieszczęście.
9.POZNAŃSKAOto więc teraz Jahwe włożył ducha kłamstwa w usta wszystkich tych twoich proroków, albowiem Jahwe zapowiedział ci nieszczęście.
10.WARSZ.PRASKAI włożył Jahwe ducha kłamstwa w usta każdego spośród obecnych tam proroków. I w ten sposób przepowiedział ci Jahwe to, co złe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto teraz WIEKUISTY złożył ducha fałszu w ustach wszystkich twoich proroków; bo WIEKUISTY postanowił dla ciebie zło.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto właśnie PAN włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków, lecz w rzeczy samej PAN zapowiada ci nieszczęście.