« 1Krl 22:26 1 Księga Królewska 22:27 1Krl 22:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa rzeczcież jima: Toć mowi krol: Wsadźcie tego męża w ciemnicę a chowajcie ji chlebem zamętka a wodą truchłości, dojąd się nie wrocę w pokoju”.
2.WUJEK.1923A rzeczcie im: To mówi król: Wsadźcie tego męża do ciemnice a żywcie go chlebem utrapienia a wodą ucisku, aż się wrócę w pokoju.
3.GDAŃSKA.1881I rzeczesz: Tak mówi król: Wsadźcie tego męża do więzienia; a dawajcie mu jeść chleb utrapienia i wodę ucisku, aż się wrócę w pokoju.
4.GDAŃSKA.2017I powiesz: Tak mówi król: Wtrąćcie tego człowieka do więzienia i żywcie go chlebem utrapienia i wodą ucisku, aż wrócę w pokoju.
5.CYLKOWA powiedz im: Tak rzecze król: Osadźcie tego w więzieniu, a żywcie go chlebem nędznym i wodą nędzną, dopóki nie wrócę szczęśliwie.
6.KRUSZYŃSKII powiesz im: Tak orzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i karmcie go chlebem utrapienia i wodą utrapienia, dopóki nie przyjdę w pokoju".
7.TYSIĄCL.WYD5i powiedz: Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie go chlebem i wodą jak najskąpiej aż do mego powrotu w pokoju.
8.BRYTYJKAI powiedz im: Tak mówi król: Osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo chlebem i wodą, dopóki nie wrócę szczęśliwie.
9.POZNAŃSKAi powiedz: Tak mówi król: Wtrąćcie tego do więzienia. Niech mu wydzielają szczupłe racje chleba i szczupłe racje wody, aż powrócę w pokoju.
10.WARSZ.PRASKAPowiedz im tak: Oto, co mówi król: Wtrąćcie tego człowieka do więzienia i do czasu mojego powrotu nie dawajcie mu nic oprócz odrobiny chleba i wody.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I im powiedz: Tak mówi król: Osadźcie go w więzieniu oraz żywcie go nędznym chlebem i nędzną wodą, póki szczęśliwie nie wrócę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz: Tak mówi król: Osadźcie tego w więzieniu, żywcie skąpo chlebem i wodą, dopóki nie wrócę szczęśliwie.