« 1Krl 22:34 1 Księga Królewska 22:35 1Krl 22:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zstał się boj tego dnia a krol israhelski stał na swem wozie przeciw Syrskiemu i umarł k wieczoru, i ciekła krew z rany w woz.
2.WUJEK.1923Stoczona tedy jest bitwa onego dnia, a król Izraelski stał na wozie swym przeciw Syryjczykom i umarł wieczór, a krew rany ciekła na wóz.
3.GDAŃSKA.1881I wzmogła się bitwa dnia onego, a król stał na wozie przeciw Syryjczykom: potem umarł w wieczór, a krew ciekła z rany jego na wóz.
4.GDAŃSKA.2017I bitwa wzmogła się tego dnia. Król stał w rydwanie naprzeciw Syryjczyków i wieczorem umarł, a krew spływała z jego rany na dno rydwanu.
5.CYLKOWAle bitwa wzmogła się tegoż dnia, a król zatrzymany został stojąco na wozie wobec Aramejczyków i zmarł wieczorem, krew zaś rany rozlała się do wnętrza wozu.
6.KRUSZYŃSKITego dnia rozgorzała wojna. Król znajdował się na wozie naprzeciwko Syryjczyków; wieczorem zaś umarł; a krew z rany spływała wewnątrz wozu.
7.TYSIĄCL.WYD5Tego dnia rozgorzała walka; a król stał na rydwanie naprzeciw Aramejczyków. Wieczorem zaś zmarł, a krew z rany ściekała do wnętrza rydwanu.
8.BRYTYJKALecz właśnie w tym dniu bitwa zaostrzała się coraz bardziej i król musiał stać na rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora, wieczorem zaś zmarł, a krew z rany spływała do wnętrza rydwanu.
9.POZNAŃSKABitwa była zacięta w tym dniu. Król podtrzymywany stał w rydwanie naprzeciw Aramejczyków, a wieczorem umarł. Krew z rany spływała na dno rydwanu.
10.WARSZ.PRASKAKról stał na swoim rydwanie, mając przed sobą oddziały Aramejczyków. Zmarł wieczorem. Krew z jego rany spływała do wnętrza rydwanu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale tego dnia wzmogła się bitwa, a król został zatrzymany w obliczu Aramejczyków, na wozie, na stojąco, zaś we wnętrzu wozu rozlała się krew z rany; i zmarł wieczorem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBitwa jednak wzmogła się tego dnia tak, że król musiał stać w rydwanie naprzeciw Aramejczyków. Wieczorem zmarł. Krew z jego rany pozostała we wnętrzu rydwanu.