« 1Krl 22:39 1 Księga Królewska 22:40 1Krl 22:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak skonał Achab z swymi oćcy, a krolował Otozyjasz syn jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923Zasnął tedy Achab z ojcy swymi, a Ochozyasz, syn jego, królował miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881I zasnął Achab z ojcami swymi, a królował Ochozyjasz, syn jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017I Achab zasnął ze swymi ojcami, a królował jego syn Achazjasz w jego miejsce.
5.CYLKOWI spoczął Ahab przy ojcach swoich i objął rządy syn jego, Achazja, miasto niego.
6.KRUSZYŃSKIAchab zasnął ze swoimi ojcami, Ahazjasz zaś syn jego panował zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5Achab spoczął ze swoimi przodkami, a syn jego, Ochozjasz, został w jego miejsce królem.
8.BRYTYJKAI spoczął Achab ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Achazjasz, jego syn.
9.POZNAŃSKAAchab spoczął ze swoimi przodkami. Po nim królował jego syn Ochozjasz.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Achab odszedł do swoich przodków, władzę po nim przejął jego syn Ochozjasz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Ahab spoczął przy swoich przodkach, a zamiast niego objął rządy jego syn – Achazja.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Achab spoczął ze swoimi ojcami, władzę królewską po nim objął jego syn Achazjasz.