« 1Krl 22:45 1 Księga Królewska 22:46 1Krl 22:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(22:47) A takież ostatek kapłanow modlebnych, jiż byli ostali za dni Aza oćca jego, zatracił z ziemie.
2.WUJEK.1923(22:47) Ale ostatek niewieściuchów którzy byli pozostali za czasu Asa, ojca jego, zniósł z ziemie.
3.GDAŃSKA.1881(22:47) Ten wyplenił z ziemi ostatek Sodomczyków, którzy byli pozostali za dni Azy, ojca jego.
4.GDAŃSKA.2017Usunął też z ziemi resztę sodomitów, którzy pozostali za dni Asy, jego ojca.
5.CYLKOW(22:47) Szczątki też nierządników, pozostałych w czasach ojca Asy, wytępił z kraju.
6.KRUSZYŃSKI(22:47) Resztę prostytucji sakralnej, jaka pozostała z czasów Asy, ojca jego, wymiótł z kraju.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:47) Usunął też z kraju resztę uprawiających nierząd sakralny, który trwał za czasów jego ojca.
8.BRYTYJKA(22:47) Resztę uprawiających nierząd kultowy, którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca, wygnał z kraju.
9.POZNAŃSKA(22:47) [On] usunął z kraju resztę świętych nierządnic, które zostały z czasów Asy, jego ojca.
10.WARSZ.PRASKA(22:47) Usunął on z kraju resztki nierządu [sakralnego], który tak jeszcze plenił się za czasów jego ojca, Asy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:47) Nadto wytępił z kraju szczątki nierządników, pozostałych po czasach jego ojca Asy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:47) Usunął on z kraju resztę kapłanów [innych bóstw], pozostałych jeszcze z czasów jego ojca Asy.