« 1Krl 22:47 1 Księga Królewska 22:48 1Krl 22:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(22:49) A naczynił był Jozafat korabiow na morze, aby na nich płynął do Ofir po złoto, a nie mogli na nich jić, iż się złamały w Asyjongaber.
2.WUJEK.1923(22:49) A król Jozaphat uczynił był okręty na morzu, żeby chodziły do Ophir po złoto: a iść nie mogły; bo się rozbiły w Asyongaber.
3.GDAŃSKA.1881(22:49) I nasprawiał Jozafat okrętów na morze, aby chodziły do Ofir po złoto. Ale nie doszły; bo się rozbiły one okręty w Asyjon Gaber.
4.GDAŃSKA.2017Jehoszafat zbudował okręty Tarszisz, aby płynęły do Ofiru po złoto. Lecz nie dopłynęły, bo okręty rozbiły się w Esjon-Geber.
5.CYLKOW(22:49) Jozafat zbudował był okręty Tarszyszu, które wyprawić miano do Ofiru po złoto; nie wyprawiły się jednak, ponieważ rozbiły się okręty te w Ecjon-Geber.
6.KRUSZYŃSKI(22:49) Jozafat zbudował dziesięć okrętów tarszyskich, aby dobijały do Ofiru po złoto; lecz nie chodziły, ponieważ rozbiły się okręty w Ecjon-Gaber.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:49) Jozafat wystawił okręty Tarszisz, aby płynęły do Ofiru po złoto. Jednak nie popłynęły, bo uległy rozbiciu pod Esjon-Geber.
8.BRYTYJKA(22:49) Jehoszafat kazał zbudować okręty handlowe, aby płynęły do Ofiru po złoto, lecz nie popłynęły, gdyż rozbiły się w Esjon–Geber.
9.POZNAŃSKA(22:49) Jozafat zbudował dziesięć okrętów Tarszisz, aby się udały po złoto do Ofiru. Ale nie odpłynęły, gdyż okręty [te] rozbiły się w Ecjon-Geber.
10.WARSZ.PRASKA(22:49) W Tarszisz zbudował Jozafat okręty, które miały udać się do Ofir po złoto. Nie dopłynęły one jednak na miejsce, gdyż rozbiły się pod Esjon–Geber.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:49) Jehoszafat zbudował też okręty Tarszyszu, które miano wyprawić po złoto do Ofiru; jednak się nie wyprawiły, ponieważ te okręty rozbiły się w Ecjon Geber.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:49) Jehoszafat pobudował pełnomorskie statki, które miały płynąć do Ofiru po złoto. Nie doszło do tego jednak, gdyż rozbiły się one w Esjon-Geber.