« 1Krl 22:49 1 Księga Królewska 22:50 1Krl 22:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(22:51) I skończał z swymi oćcy Jozafat a pochowan s nimi w mieście Dawid oćca swego, i krolował Joram syn jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923(22:51) I zasnął Jozaphat z ojcy swymi, i pogrzebion jest z nimi w mieście Dawida, ojca jego: i królował Joram, syn jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881(22:51) Zasnął tedy Jozafat z ojcami swymi, i pochowany jest z ojcami swymi w mieście Dawida, ojca swego; a królował Joram, syn jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017I Jehoszafat zasnął ze swymi ojcami, i został pogrzebany wraz z nimi w mieście Dawida, swego ojca. W jego miejsce królował jego syn Joram.
5.CYLKOW(22:51) I spoczął Jozafat przy ojcach swoich i pochowano go przy ojcach swoich w mieście Dawida, przodka swego. I objął rządy syn jego, Joram, miasto niego.
6.KRUSZYŃSKI(22:51) Jozafat zasnął z ojcami swoimi i był pogrzebany z ojcami swoimi w mieście Dawida, swego ojca. I królował syn jego Jehoram zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:51) Jozafat spoczął ze swoimi przodkami i został pochowany przy swoich przodkach w Mieście Dawida, swego praojca, a jego syn, Joram, został w jego miejsce królem.
8.BRYTYJKA(22:51) I spoczął Jehoszafat ze swoimi ojcami, i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego syn.
9.POZNAŃSKA(22:51) Jozafat spoczął ze swoimi przodkami i został pogrzebany ze swoimi ojcami w Mieście Dawidowym. Po nim królował jego syn Joram.
10.WARSZ.PRASKA(22:51) Kiedy Jozafat odszedł do swoich przodków i został pochowany obok swoich ojców w Mieście Dawida, swojego praojca, władzę po nim objął jego syn Joram.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:51) I Jehoszafat spoczął przy swoich przodkach oraz go pochowano przy jego przodkach w mieście Dawida, jego przodka. A rządy zamiast niego objął jego syn – Joram.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:51) Gdy Jehoszafat spoczął ze swoimi ojcami, pochowano go obok jego przodków w Mieście Dawida, jego praojca, a władzę królewską po nim objął jego syn Jehoram.