« 1Krl 22:50 1 Księga Królewska 22:51 1Krl 22:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(22:52) Ale Otosyjasz syn Achabow był począł krolować nad israhelskim ludem w Samaryi siodmegonaćcie lata Jozafata krola Juda a krolował nad Israhelem dwie lecie,
2.WUJEK.1923(22:52) A Ochozyasz, syn Achab, począł był królować nad Izraelem w Samary i roku siedmnastego Jozaphata, króla Judzkiego, i królował nad Izraelem dwa lata.
3.GDAŃSKA.1881(22:52) Ochozyjasz, syn Achaba, począł królować nad Izraelem w Samaryi roku siedmnastego Jozafata, króla Judzkiego, i królował nad Izraelem dwa lata.
4.GDAŃSKA.2017Achazjasz, syn Achaba, zaczął królować nad Izraelem w Samarii w siedemnastym roku Jehoszafata, króla Judy, i królował nad Izraelem dwa lata.
5.CYLKOW(22:52) Achazja, syn Ahaba, objął rządy nad Izraelem w Samaryi siedmnastego roku Jozafata, króla judzkiego, a panował nad Izraelem dwa lata.
6.KRUSZYŃSKI(22:52) Ahazjasz, syn Achaba, zaczął panować nad Izraelem w Samarji w roku siedemnastym Jozafata, króla judzkiego i panował nad Izraelem dwa lata.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:52) Ochozjasz, syn Achaba, objął władzę w Samarii w siedemnastym roku [panowania] Jozafata, króla judzkiego, i królował w Izraelu dwa lata.
8.BRYTYJKA(22:52) Achazjasz, syn Achaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w siedemnastym roku panowania Jehoszafata, króla judzkiego, a panował nad Izraelem dwa lata.
9.POZNAŃSKA(22:52) Ochozjasz, syn Achaba, został królem nad Izraelem w Samarii w siedemnastym roku [panowania] Jozafata, króla Judy. Dwa lata królował nad Izraelem.
10.WARSZ.PRASKA(22:52) Ochozjasz, syn Achaba, został królem izraelskim w Samarii w siedemnastym roku panowania Jozafata, króla judzkiego. Rządził on Izraelem przez dwa lata.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:52) Zaś Achazja, syn Achaba, objął rządy nad Israelem w Szomronie siedemnastego roku Jehoszafata, króla judzkiego i panował nad Israelem dwa lata.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:52) Achazjasz, syn Achaba, objął w Samarii władzę królewską nad Izraelem w siedemnastym roku panowania Jehoszafata, króla Judy. Panował nad Izraelem dwa lata.