« Eze 9:9 Księga Ezechiela 9:10 Eze 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto téż oko moje nie zfolguje, ani się zmiłuję: drogę ich na głowę ich oddam.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż i Ja toż uczynię, nie sfolguje oko moje, ani się zmiłuję, drogę ich na głowę ich obrócę.
3.GDAŃSKA.2017A więc ja to uczynię, moje oko nie oszczędzi nikogo i nie zlituję się nad nikim, złożę im na głowę ich własne postępowanie.
4.CYLKOWPrzeto i Ja - nie użali się oko Moje, ani ulituję się, postępki ich na głowę ich zwrócę!
5.TYSIĄCL.WYD5A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy.
6.BRYTYJKADlatego również i moje oko nawet nie mrugnie i nie zlituję się; postępki ich włożę na ich głowę.
7.POZNAŃSKAWięc Ja także [zwrócę się przeciw nim]. Oko moje nie spojrzy z litością. Nie zmiłuję się. Postępowanie ich złożę na ich głowy.
8.WARSZ.PRASKADlatego nad nikim nie będzie się litować moje oko, nie będę oszczędzał nikogo. Winy wasze spadną na was samych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego i Ja – nie użali się Moje oko, ani się nie ulituję – zwrócę ich postępki na ich głowę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego nie drgnie z litości moje oko i nie okażę im miłosierdzia! Kara za ich postępki spadnie im na głowy!