« Mar 11:31 Ewangelia Marka 11:32 Mar 11:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli rzeczemy z ludzi, boimy się ludu, wszyscy bo mieli Johana iż prawdziwie był prorok.
2.WUJEK.1923Jeźli rzeczemy: z ludzi, boimy się ludu; albowiem wszyscy trzymali o Janie, iż prawdziwie był prorokiem.
3.RAKOW.NTAle jeśli rzeczemy, z ludzi; bali się ludu. Abowiem wszyscy mieli Jana za to iż prawdziwie Prorokiem był.
4.GDAŃSKA.1881A jeźli powiemy, z ludzi, bojemy się ludu; albowiem wszyscy Jana mieli za prawdziwego proroka.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli powiemy, że od ludzi – boimy się ludu. Wszyscy bowiem uważali Jana za prawdziwego proroka.
6.SZCZEPAŃSKI{Jeśli} zaś powiemy: »Od ludzi«, to trzeba (nam) obawiać się tłumu; gdyż wszyscy mieli rzeczywiście Jana za proroka.
7.MARIAWICIJeśli rzeczemy: z ludzi, – boimy się ludu; albowiem wszyscy mieli Jana za prawdziwego proroka.
8.GRZYM1936A jeśli powiemy: Od ludzi, boimy się ludu; wszyscy bowiem uważali Jana za prawdziwego proroka.
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli powiemy: z ludzi, boimy się rzeszy. Albowiem wszyscy mniemali o Janie, że był prawdziwie Prorokiem.
10.DĄBR.GR.1961Ale czyż mamy powiedzieć: z ludzi? – Bali się rzeszy. Albowiem wszyscy uważali Jana za prawdziwego proroka.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiemy: Od ludzi? [Lecz] bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka.
12.BRYTYJKALecz czy mamy powiedzieć: Z ludzi? Bali się ludu. Albowiem wszyscy mieli Jana za prawdziwego proroka.
13.POZNAŃSKAAle jeśli powiemy: od ludzi? - Bali się tłumu, bo wszyscy mieli Jana za proroka.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś powiemy, że z ludzi, to... I ogarniał ich lęk przed ludem, bo wszyscy uważali Jana za proroka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli powiemy z ludzi; bali się tłumu, bo wszyscy uważali, że Jan rzeczywiście był prorokiem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli powiemy: Była to rzecz ludzka? W tym przypadku obawiali się tłumu. Nikt bowiem nie wątpił, że Jan był prorokiem.
17.TOR.PRZ.2023A gdybyśmy powiedzieli: Z ludzi? – bali się jednak ludu; bo wszyscy mieli Jana za prawdziwego proroka –