« Rzym 15:20 List do Rzymian 15:21 Rzym 15:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale jako napisano: Którym nie powiedano o niem, ujrzą: a którzy nie słyszeli, wyrozumieją.
2.WUJEK.1923Ale jako jest napisano: Którym nie jest oznajmiono o nim, oglądają, a którzy nie słychali, zrozumieją.
3.RAKOW.NTAle, jako jest napisano: Którym nie jest opowiedziano o nim, oglądają; A którzy nie słuchali, zrozumieją.
4.GDAŃSKA.1881Ale jako napisano: Którym nie powiadano o nim, oglądają; a którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją.
5.GDAŃSKA.2017Ale jak jest napisane: Ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą, a ci, którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją.
6.JACZEWSKIUjrzą go ci, którzy go nie widzili; zrozumieją go ci, którzy go nie słuchali.
7.SYMONale jak jest napisano: "Do których wieść o nim nie doszła, ci go ujrzą: i którzy nie słyszeli o nim, poznają go".
8.DĄBR.WUL.1973Ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci co o nim nie słyszeli, poznają go.
9.TYSIĄCL.WYD5lecz zgodnie z tym, co jest napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go.
10.BRYTYJKAlecz jak napisano: Ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go.
11.POZNAŃSKAlecz jak napisano: "Ujrzą ci, którym nie oznajmiono, zrozumieją ci, którzy o Nim nie słyszeli".
12.WARSZ.PRASKAale zgodnie z tym, co mówi Pismo: Ci, którym nic o Nim nie mówiono ujrzą Go, ci, którzy nigdy o Nim nie słyszeli poznają Go.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz tak, jak jest napisane: Ukarze się tym, którym nie zostało o Nim oznajmione, oraz zrozumieją ci, którzy nie pojmują.
14.EIB.BIBLIA.2016Kierowałem się tymi słowami: Zobaczą Go ludzie, którym o Nim nie głoszono, i poznają ci, którzy o Nim nie słyszeli.
15.TOR.NOWE.PRZ.Ale tak, jak jest napisane: Ci, którym nie głoszono ujrzą Go, a ci, którzy nie słyszeli, zrozumieją.